Každý desátý saský lékař je cizinec

22. září 2013

V Sasku stále přibývá lékařů ze zahraničí, informoval deník Freie Presse. Podle zemské lékařské komory jich už je 1800, což představuje více než deset procent celkového poštu saských lékařů.

Nejčastěji jsou to Poláci, Češi a Slováci. Objevují se ale i další národnosti, celkem jich je podle komory 91. Saské zdravotnictví je za kolegy ze zahraničí rádo. Bez cizinců by prý vůbec nemohla fungovat některá oddělení tamních nemocnic.

In Sachsen gibt es immer mehr Ärzte aus Ausland, informierte die Tageszeitung Freie Presse. Laut der Landesärztekammer seien es schon 1800. Das bedeutet mehr als zehn Prozent aller sächsischen Ärzte. Meistens kommen sie aus Polen, Tschechien und der Slowakei. Es tauchen aber auch andere Nationalitäten auf, insgesamt aus 91 Nationen, teilte die Landesärztekammer mit. Das Gesundheitswesen in Sachsen freut sich über ausländische Kollegen. Einige Abteilungen in dortigen Krankenhäusern konnten ihren Betrieb ohne die ausländischen Ärzte gar nicht aufrechthalten.

Spustit audio