Jizerské hory: Pohanské kameny

23. únor 2003

Skupina rulových balvanů nad údolím říčky Smědé je opředená četnými pověstmi. Na nejvyšším ze zdejších kamenů se totiž nacházejí "obětní mísy", velké mísovité až kotlovité prohlubně.

Skupina rulových balvanů, která nese romantický název Pohanské kameny se nachází nad údolím říčky Smědé při dnešní česko-polské hranici. Je opředená četnými pověstmi. Na nejvyšším ze zdejších kamenů se totiž nacházejí "obětní mísy", velké mísovité až kotlovité prohlubně. Zájem o ně přicházel odedávna zejména z německé strany. Podle badatele Preuskera se prý na Pohanských kamenech kdysi konávaly starogermánské slavnosti slunovratu; snad prý se tu našly nějaké střepy, broušené kameny a provrtaný kamenný sekeromlat. Co na tom je pravdy, těžko říci - nálezy se ztratily. Pokud ovšem vůbec existovaly. Už roku 1895 prohlásil německý profesor Virchow Pohanské kameny za přirozený útvar. A měl pravdu. Na svazích pod Pohanskými kameny se sice později podařilo nalézt broušené nástroje z doby kamenné a keramické střepy lidu lužických popelnicových polí, to však bohužel nic nedokazuje...
Další jizerskohorský nález je ještě podezřelejší. V letech 1915 a 1920 byl skupinou archeologů - amatérů prováděn průzkum na lokalitě Hruškové skály, ležící na horském hřebenu mezi osadou Jizerka a říčkou Černá Desná. Je tu skupina skal, v nichž se nalézá jeskyně. Na temeni západní skály obnažili archeologičtí nadšenci pod vrstvou humusu dvě skalní mísy. U vchodu do jeskyně se prý měla nalézat malá obětní jáma a v ní sekerka s "dlouhým držadlem", špičatá sekera, klín, šipka a pilka, snad z pozdní doby kamenné. Našly se tu prý dokonce i skalní rytiny! Nálezové okolnosti byly zaznamenány v úředním protokolu, který se dochoval v Severočeském muzeu v Liberci; nálezy bohužel nepřežily poválečné události.
A co další jizerskohorské kameny?
Na žulovém návrší u hřbitova v Jablonci nad Nisou - Vrkoslavicích se nachází takzvaný Čertův kámen. Sestává ze tří žulových kamenů, na nichž leží čtvrtý. Na žulových kamenech lze najít různé schůdky a jamky a celá sestava připomínající dolmen je až 4 metry vysoká. Podobných objektů, často spojených s čertovskou pověstí i názvem, byste však v žulových Jizerských horách našli desítky. A když ne s čertovskou, tedy alespoň s čarodějnickou pověstí - jako v případě kamene, který prý stával na malé výšině na východ od hřbitova v Lázních Libverdě. Říkalo se mu Čarodějný - prý proto, že zde jednou náhodní noční chodci spatřili muže, který s pomocí blesků a bouře odléval čarodějné kule. Slétávaly se tu prý čarodějnice, tančili skřítkové a lesní víly. Do té doby, než se kdosi odvážnější rozhodl skoncovat s tajemnými silami a kámen za pomoci klínů rozbil a roztloukl na štěrk.
Mnohé z jizerskohorských kamenů mají na svém povrchu jamky či skalní hrnce, vzniklé ve zdejším hrubozrnném materiálu přirozeným procesem větrání. A je více než jisté, že se ani u jednoho z nich žádné krvavé obřady nekonaly... A to i přesto, že naši předkové rozhodně holubičí povahou neoplývali.

Pravidelná rubrika Kratochvilná vyprávění o tajemných místech se vysílá v rámci každého druhého Planetária v měsíci.
Další texty, uveřejněné v této pravidelné rubrice najdete V ARCHIVU.

autor: frv
Spustit audio