Jak se měří chvění Země

Na tektonických poruchách v seismicky aktivních oblastech světa dochází neustále k nepatrným mikroposuvům, které se jednou mohou stát klíčem k předpovědi větších zemětřesení. Problematikou měření mikroposuvů se zabývají i naši vědci - například geolog Josef Stemberk.

AUDIO (15:37)
Vysíláno v Planetáriu č. 18/2007, 28. dubna - 4. května 2007.