Einstein opět v Praze. Fyzika v seriálu Génius

8. duben 2022

Pohled do zákulisí vzniku úspěšného televizního seriálu Génius, který se před několika lety natáčel v České republice za výrazného přispění českých fyziků.

Světoznámý fyzik Albert Einstein pobýval v Praze od dubna 1911 do léta 1912, kdy byl profesorem teoretické fyziky na pražské Německé univerzitě. Pak se i s rodinou přesunul do Curychu a s výjimkou jediného víkendového pobytu v lednu 1921 se do Prahy vrátil, i když jen zprostředkovaně, až v létě roku 2016. Od srpna toho roku do března 2017 se u nás totiž natáčel hraný einsteinovský televizní seriál „Génius“ z produkce National Geographic. Byla u toho i čtveřice českých fyziků, která své dojmy zachytila v krásné reprezentativní publikaci, vydané loni nakladatelstvím MatfyzPress. Pod názvem „Einstein opět v Praze: Fyzika v seriálu Génius“.

Fyzikové, vzorce a přibližně sto tabulí

Einstein opět v Praze

Filmaři, kteří na seriálu pracovali, to vzali z gruntu. Nejen že nechtěli, aby herci říkali fyzikální nesmysly. Šlo jim o to, aby cokoliv, byť se to vědy dotkne jen letmo, bylo v seriálu správně. Proto hned na začátku kontaktovali fyzika Jiřího Podolského a později i jeho kolegu Pavla Cejnara z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Jejich úkolem bylo revidovat a korigovat odborné pasáže ve scénáři, ale hlavně navrhovat a připravovat tabule s fyzikálními a matematickými vzorci, kterých se v seriálu objevila skoro stovka. Všechny jsou do detailu správně. Stavovská čest donutila naše badatele jít až k originálním zdrojům a používat dobové způsoby zápisu, které pak dobovou křídou na dobové tabule přepisoval profesionální kaligraf Ladislav Kouba, který se kvůli seriálu naučil Einsteinův rukopis.

Radili jsme Einsteinovi!

Albert Einstein

A nešlo jen o samotnou přípravu. Naši badatelé, k nimž se postupně přidružil další fyzik Stanislav Daniš, který měl na starosti praktickou rekonstrukci některých vědeckých experimentů, a další dva jejich vědečtí kolegové Jiří Svoboda a Jan Valenta, měli možnost být i při samotném natáčení, pro případ korekcí, jak se říká, přímo „na place“. Práce odborných poradců je obohatila nejen o tuto novou zkušenost. Podstatně při ní prohloubili i své vlastní znalosti z historie fyziky a někdy si sami připadali jako ve filmu nebo aspoň ve snu – vždyť občas radili i samotnému Einsteinovi!

Kniha, kterou pánové Podolský, Cejnar, Daniš a Valenta o svém účinkování v natáčecím štábu sepsali, se věnuje okolnostem a kontextu vzniku několika konkrétních scén či témat, zachycených v seriálu. Jsou to jakési „veselé historky z natáčení“ kombinované s kapitolami z dějin fyziky 20. století. Kniha „Einstein opět v Praze“ je i svědectvím o profesionalitě a dokonalosti filmové iluze, dokumentované navíc desítkami fotografií. Pro každého příznivce seriálu se tak nepochybně může stát jeho zajímavým doplňkem.

O knihu čtyř českých fyziků „Einstein opět v Praze“ vydanou nakladatelstvím MatfyzPress s námi můžete soutěžit. Šanci na výhru máte do neděle 24. dubna.

Jiří Podolský, Pavel Cejnar, Stanislav Daniš, Jan Valenta: Einstein opět v Praze: Fyzika v seriálu Génius. Praha: MatfyzPress, 2021. ISBN 978-80-7378-445-4.

Spustit audio

Související