Droužkovice: Duchové tří generálů

24. únor 2008

Kdysi dávno byli prý u Droužkovic na Chomutovsku zabiti tři generálové. Možná to bylo v napoleonských válkách, možná ne. Jejich památku připomínaly dva kameny, vztyčené za vesnicí. Říkalo se jim Generalsteine a mohly to být i pravěké menhiry.

Až do roku 1929 nikomu nestály za zmínku a tak není jisté, co bylo dřív: jestli kameny nebo pověst, zaznamenaná regionálním badatelem. Z ní se dá vydedukovat, že kameny byly původně tři - a to je tak všechno. Za menhiry je označil před čtvrtstoletím geolog Milan Špůrek, známý "lovec" českých megalitů. Na výšku měřily sotva metr a byly z pískovce; štíhlé a řádně omšelé. Stály severozápadně od obce, asi 400 m za droužkovickým koupalištěm, po levé straně polní cesty na Chomutov. Znalci určili, že podobný pískovec se nikde poblíž nevyskytuje; kameny sem tedy musel někdo přivézt a záměrně je vztyčit.
Opravdu to bylo jen kvůli nějakým generálům?
V 80. a 90. letech minulého století proběhly v širokém okolí kamenů velké archeologické výzkumy, které odhalily neobyčejné bohatství nálezů snad ze všech etap historie od neolitu do 11. století našeho letopočtu. Ani ne půl kilometru od kamenů se našly zbytky dva a půl tisíce let starého keltského dvorce; v bližším okolí však nebylo nic, dokonce ani pod kameny samotnými. Ani střípek, natož nějaké hroby. Generálové, pokud tu kdy jací byly, jsou pohřbeni někde jinde. Archeologové krčí rameny - z toho, co se na místě našlo (či spíše nenašlo), se opravdu nedalo ani přibližně určit, jak dlouho a proč kameny v polích u Droužkovic stály. Mluvíme o nich v minulém čase a z toho jste jistě pochopili, že už tam nestojí.
Nejprve se nedaleko nich propadly staré šachty hlubinného dolu. Jámy zaplnila voda a kameny se náhle ocitly na břehu jezera; tak tak že v něm samy neskončily. V 90. letech si tu zařádil vandal a jeden z kamenů vyvrátil, v okolí se začala rozrůstat velká černá skládka. Právě při její likvidaci, kterou prováděla na jaře roku 1996 mostecká rekultivační firma, oba kameny zmizely a už se je nepodařilo najít. Nejčastěji se uvádí, že spolu s kontaminovanou ornicí skončily kdesi na skládce v Tušimicích. Můžete se však i dočíst, že prý dosud leží někde poblíž svého původního místa, zahrnuté hlínou. A nebo snad někam odešly samy?
Zmizení droužkovických menhirů prošetřovalo na popud záhadologa Davida Tramby před šesti lety dokonce Ministerstvo životního prostředí. Údajně se přitom zjistilo, že se během rekultivace "kdosi" přihlásil, že má za úkol menhiry "zachránit". A ten "kdosi" si také oba kameny odvezl. Jaksi se mu prý "zadřely za nehet".
Droužkovičtí zastupitelé se loni rozhodli, že pořídí kopie ztracených menhirů a postaví je na původní místo; snad prý během letošního jara. Pokud tedy u obce nějaké kameny najdete, měli byste vědět, že se jedná o repliky. Originální kameny stojí patrně už dvanáct let na něčí zahrádce.
Kéž jejich zloděje po nocích straší duchové mrtvých generálů!

Pravidelná rubrika Kratochvilná vyprávění o tajemných místech se vysílá v rámci každého druhého Planetária v měsíci.

autor: frv
Spustit audio