Česká minulost pohledem archeologa

11. říjen 2006

(Orientační tabulka podle Karla Sklenáře, 1993 - upraveno.) Časové hranice jsou jen přibližné. Zkratky: k. - kultura, ker. - keramika. Údaje za lomítkem platí pro Moravu a Slezsko.

PALEOLIT (starší doba kamenná)
nejstarší (asi 1,8 milionu - 900 tisíc př. n.l.)
starší (asi 900 tisíc př.n.l. - 250 tisíc př.n.l.)
střední - moustérien (250 - 40 tisíc př.n.l.)
mladší - szeletien, aurignacien, gravettien (pavlovien), magdalénien (40 - 10 tisíc př.n.l.)
pozdní (10 - 8 tisíc př.n.l.)

MEZOLIT (střední doba kamenná)
(8 - 5,5 tisíce př.n.l.)

NEOLIT (mladší doba kamenná)
starší a střední - lineární ker. (5,5 - 4,5 tisíce př.n.l.)
mladší - vypíchaná ker., lengyelská k. (moravská malovaná ker.) (4,5 - 4 tisíce př.n.l.)

ENEOLIT (pozdní doba kamenná)
časný a starší - jordanovská k., ker. nálevkovitých pohárů (4 - 3,5 tisíce př.n.l.)
střední - kanelovaná ker., k. řivnáčská/jevišovická, k. chamská (3,5 - 2,5 tisíce př.n.l.)
mladší - šňůrová ker., zvoncovité poháry (2,5 - 2 tisíce př.n.l.)

DOBA BRONZOVÁ
starší - k. únětická, k. věteřovská (2-1,5 tisíce př.n.l.)
střední - k. mohylová (1,5 - 1,3 tisíce př.n.l.)
mladší - k. lužická, k. knovízská/velatická, k. milavečská (1,3 - 1 tisíc př.n.l.)
pozdní - k. slezskoplatěnická starší (slezská), k. knovízská (štítarská fáze), nynická skupina/k. podolská (1000 - 750 př.n.l.)

DOBA HALŠTATSKÁ (starší doba železná)
k. slezskoplatěnická mladší (platěnická), k. bylanská/k. horákovská, k. halštatská mohylová, k. pozdní halštatská (750 - 500 př.n.l.)

DOBA LATÉNSKÁ (mladší doba železná)
starší - souběžně s pozdním halštatem (500 - 400 př.n.l.)
střední a mladší - k. laténská (keltská) (400 př.n.l - 0)

DOBA ŘÍMSKÁ
k. germánská (0 - 400 n.l.)

DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ
k. germánská (400 - 600)
časné slovanské období (6. století)

DOBA HRADIŠTNÍ (slovanská) = raný středověk
starší - k. slovanská (600 - 800)
střední - (velkomoravské období) (800 - 950)
mladší (950 - 1200)

autoři: frv , Karel Sklenář
Spustit audio