Budovu děčínského městského úřadu navrhl podmokelský rodák Rudolf Perthen

27. duben 2021

Ve výročí týdne si připomeneme architekta Rudolfa Perthena. Narodil se 30. dubna 1884 v Podmoklech/Bodenbach, které jsou dnes součástí Děčína.

Perthenův dědeček byl architekt, otec stavitel a Rudolf se vydal v jejich stopách. Po studiu stavitelství na slavné průmyslové škole v Liberci odešel do Vídně na Akademii výtvarného umění, aby se tu v ateliéru Otto Wagnera věnoval architektuře.

Mezi jeho spolužáky byli architekti jako Josef Maria Olbrich, Josef Hoffmann nebo Josip Plečnik. Po absolvování na univerzitě po několik let působil jako asistent. Pak se vydal na volnou nohu.

Ve Vídni se, krom jiných sdružení, stal také členem sdružení Vereinigung Bildender Künstler Österreichs – sdružení výtvarných umělců Rakouska, známého spíše jako Wiener Secession.

Rudolf Perthen se hlásil k uměleckému stylu Nová věcnost (Neue Sachklichkeit), který se v architektuře orientoval především na funkčnost.

Perthenových služeb využila například zemská vláda v Burgenlandu, aby pomohl přeměnit Eisenstadt na sídelní město. Další Perthenovy stavby je možné najít ve Vídni, a také v jeho rodném kraji.

Je například autorem budovy obecního úřadu a knihovny v Podmoklech. V nedalekém Ústí nad Labem zase navrhnul budovu nemocnice.

Za svůj přínos architektuře obdržel Rudolf Perthen několik rakouských vyznamenání. Měl však chatrné zdraví, potýkal se s plicním onemocněním, a tak zemřel v pouhých 57 letech v roce 1941 při výletu v Alpách.

Im heutigen Jubiläum der Woche erinnern wir an den Architekten Rudolf Perthen. Perthen wurde am 30. April 1884 in Bodenbach, heute ein Stadtteil von Tetschen, geboren. Sein Großvater war ein Architekt, sein Vater Baumeister.

Rudolf hat also in der Familientradition weitergemacht.  Perthen absolvierte die höhere Gewerbeschule in Reichenberg und studierte anschließend Architektur an der Akademie der bildenden Künste in Wien bei Otto Wagner. Seine Mitschüler waren Architekten Josef Maria Olbrich, Josef Hoffmann und Josip Plečnik.

Ab 1910 arbeitete er im Atelier des Architekten Leopold Bauer, 1914 bis 1919 war er Assistent an der Wiener Kunstakademie. Ab 1919 :war Perthen selbständig tätig. In Wien wurde Perthen neben Anderem Mitglied in der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs, bekannt als Wiener Secession.

Er meldete sich zum Künstlerstil Neue Sachlichkeit, der in der Architektur vor allem Funktionalität suchte.  Die Dienstleistungen Perthens nutzte z.B. die Landesregierung von Burgenland aus um aus Eisenstadt eine Residenzstadt zu machen. Weitere seine Bauten kann man auch in Wien und in seinem Geburtsbezirk finden. Perthen baute das Gemeindeamt und Bibliothek in Bodenbach und in Aussig a.d. Elbe entwarf er das Krankenhausgebäude.

Für seinen Beitrag zur Architektur bekam Perthen mehrere österreichische Auszeichnungen. Rudolf Perthen hat mit schlechter Gesundheit gekämpft, vor allem mit einer Lungenkrankheit und starb mit nur 57 Jahren am 23. Augut 1941 in Bad Gastein bei einer Alpenwanderung.

Spustit audio