Andské civilizace, Inkové, uzlové písmo kipu a záhadná historie Čertova sloupu na pražském Vyšehradě

25. březen 2024

Amerika před Kolumbem, 3. část: Andská oblast (4:28) – Historie: Jak proplouvat dějinami (22:38) – Čertův sloup a vzpomínka na archeologa Bořivoje Nechvátala (28:59)

V úvodním přehledu zajímavostí se dozvíte, že nejmohutnějším stromům světa, sekvojovcům obrovským, se ve Velké Británii daří překvapivě lépe, než v domovské Kalifornii, zauvažujeme nad smyslem ochranářských snah o udržení populace polárních lišek ve Skandinávii, prozradíme vám stáří dalších datovaných pravěkých kreseb z Kateřinské jeskyně v Moravském krasu, zmíníme se o neúspěchu japonské společnosti Space One, které se nevydařil start první japonské soukromé rakety Kairos a na závěr přidáme pár slov i o třetím zkušebním letu dopravního systému Starship společnosti SpaceX, který ani tentokrát neskončil stoprocentním úspěchem.

Inkové a provázkové tajemství kipu

Machu Picchu vděčí za své umístění horám pro Inky posvátným i poloze vhodné pro astronomická pozorování

Nejznámější kulturou předkolumbovské Mezoameriky je ta mayská. Především jde o to, že byla vůbec první z této oblasti, jejíž památky vědci objevovali a zkoumali; navíc už v 19. století, v době archeologického romantismu, kdy všechny neobyčejně vzrušila přítomnost záhadných ruin ve středoamerické džungli a také tajemné mayské hieroglyfy. Až po Mayích se do kurzu dostali jejich následovníci Aztékové – nebo Olmékové, u kterých mezi vědci stále nepanuje shoda, jestli byli předchůdci Mayiů nebo jejich současníky. Mayskou říši před příchodem španělských dobyvatelů postihl kolaps, o jehož příčinách se stále diskutuje. Samotní Mayové se však neztratili a v příslušné oblasti se s nimi setkáte i dnes. Ještě jim pár slov věnujeme… A pak se ve třetí části našeho vyprávění o předkolumbovské historii Ameriky posuneme do druhého kulturního centra, které se nacházelo v jihoamerických Andách.

Zdi v peruánském Cuzcu, Inkové

Předkolumbovskou historií Ameriky nás provází Monika Brenišínová ze Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V úvodu se pojďme vrátit k Mayům, kteří ani po dávném zániku své říše z Mezoameriky nezmizeli a žijí tam dodnes.

Incké kipu z poloviny 15. století. Na šňůrkách jsou zaznamenány informace pomocí systému uzlíků

Druhou jádrovou oblastí Ameriky, kde v předkolumbovské době vzniklo velké kulturní centrum, které bychom mohli označit za centralizovanou říši, je andská oblast především na území dnešního jihoamerického Peru. My máme dnes toto území spjaté především s Inky, s nimiž se tam setkali španělští dobyvatelé. Kde se však v peruánských Andách Inkové vzali a co byli vlastně zač? Kdo žil v andské oblasti před Inky, anebo souběžně s nimi? A na závěr se zmíníme o typicky jihoamerickém fenoménu takzvaných kipu. Je to zajímavá záhada, která do značné míry souvisí s neexistencí jakéhokoliv typu písma u civilizací andské oblasti. Vypadá to totiž, že jim k předávání informací sloužily provázky s uzlíky.

Čertův sloup na Vyšehradě

Čertův sloup nebo Ďáblovy kameny na Vyšehradě v Praze

Na okraji Karlachových sadů v Praze na Vyšehradě, pár metrů za kapitulním chrámem sv. Petra a Pavla a vyšehradským Slavínem, stojí do trojhranu srovnané tři kamenné sloupy. Říká se, že to byl původně sloup jeden. Pojí se k němu legenda o pekelníkovi. Právě proto se téhle trojjediné památce říká souhrnně Čertův sloup. Odedávna přitahuje milovníky záhad a české historie. Není totiž jasné, jaký byl původně jeho účel, ani jak je starý. Před časem jsme se jeho záhadu pokusili alespoň trochu objasnit – společně s historikem a archeologem Bořivojem Nechvátalem, specialistou na středověk, který většinu svého profesního života věnoval archeologickému výzkumu Vyšehradu. Byl to jediný rozhovor, který jsme s ním kdy natočili. Začátkem března 2024 ve věku 89 let zemřel. Pojďme si ho proto připomenout.

Bořivoj Nechvátal byl zakladatelem a dlouholetým vedoucím pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd České republiky na Vyšehradě. Jeho minulostí se zabýval celá desetiletí. Dveře tohoto pracoviště vedou přímo do Karlachových sadů, pár metrů vedle Čertova sloupu. 

Spustit audio

Související