Zuzana Marie Kostićová: Náboženství Mayů

Mayské pyramidy, místa rituálního obětování, dnes lákají miliony turistů. Jako například guatemalský Tikal

Kolik se do současnosti dochovalo mayských kodexů? Od kdy se o nich ví, jak se jim říká a kde jsou v současnosti uloženy?

Knihu Zuzany Marie Kostićové z produkce nakladatelství Karolinum můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku:

Napište nám, kolik se do současnosti dochovalo původních mayských knih – kodexů, psaných hieroglyfickým písmem? Od kdy se ví o jejich existenci, jak se jednotlivým kodexům říká a kde jsou v současnosti uloženy?

Vaše odpovědi zasílejte e-mailem na adresu planetarium@rozhlas.cz nejpozději do neděle 26. května. Nezapomeňte připsat také své jméno a adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Více informací o knize najdete na našem webu.

Správná odpověď na minulou otázku

Mezi jedovaté rostliny patří i všechny rostliny z čeledi lilkovitých, včetně některých druhů pěstovaných a konzumovaných jako zelenina a ovoce. Napište nám, jaké toxiny obsahuje nejznámější z nich – lilek brambor? Které části této základní rostliny našeho jídelníčku jsou nejjedovatější a jak se tedy (s trochou smůly) můžeme bramborami nejsnadněji otrávit?

Jedovaté jsou všechny části rostliny s výjimkou nezelených hlíz. Obsahují totiž toxické steroidní glykoalkaloidy – solaniny. Nejjedovatější jsou květy a plody bramboru, kulaté zelené bobule, ale poměrně toxické mohou být i klíčky. Solaniny jsou i v samotných hlízách bramboru, ale v malém množství. I když se za nepříznivých okolností – především účinkem denního světla – může obsah solaninu v bramborách několikanásobně zvýšit, stěží jich sníte tolik, abyste se otrávili. Dejte pozor na zelené části hlíz a naklíčené brambory; hlízy loupejte a vykrajujte z nich očka. Skutečné nebezpečí vám hrozí jen při pozření většího množství jedovatých plodů. Ty však mají natolik palčivou a hořkou chuť, že je krajně nepravděpodobné, že byste jich dokázali zkonzumovat tolik, aby vám to ublížilo.

Knihu Rostliny způsobující otravy od nás za správnou odpověď dostane pan Jaromír Klimeš z Plzně. Gratulujeme.

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.