Zřícenina hradu Kamýk a svatební cesta Bedřicha Smetany

22. květen 2020

Na Litoměřicku leží v kopcích Českého středohoří malebná víska Kamýk. Nad ní se tyčí zřícenina stejnojmenného hradu. Pojďte se tam teď s námi podívat.

Na zříceninu hradu Kamýk můžeme vyrazit přímo z návsi obce Kamýk na Litoměřicku. Modrá turistická značka a ukazatele nás bezpečně povedou.

Než ale opustíme náves, mineme jeden zajímavý dům s tabulí, která zmiňuje Bedřicha Smetanu. Skutečně, tento velký a slavný hudební skladatel pobýval v roce 1860 v Kamýku na svatební cestě se svojí druhou ženou Barborou.

A teď už vzhůru na hrad! Zbytky středověkého hradu stojí na strmé skále ve výšce 382 m n. m. Hrad postavil král Jan Lucemburský k ochraně cesty do Litoměřic.

Název hradu vlastně souvisí s jeho polohou, protože slovo „kamýk“ znamená skála, kámen. Hrad je ze světlé opuky a tmavého čediče. Po vydrancování saskými vojsky v roce 1632 zpustl.

Z Kamýku se dochovaly zbytky hradeb a ruina věže. Ve zbytcích hradeb jsou obloukovité otvory a jimi se můžeme kochat dalekými výhledy na kopce Českého středohoří a dokonce odsud dohlédneme až na horu Říp.

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová