Zřícenina hradu Kamýk a svatební cesta Bedřicha Smetany

Na Litoměřicku leží v kopcích Českého středohoří malebná víska Kamýk. Nad ní se tyčí zřícenina stejnojmenného hradu. Pojďte se tam teď s námi podívat.

Na zříceninu hradu Kamýk můžeme vyrazit přímo z návsi obce Kamýk na Litoměřicku. Modrá turistická značka a ukazatele nás bezpečně povedou.

Než ale opustíme náves, mineme jeden zajímavý dům s tabulí, která zmiňuje Bedřicha Smetanu. Skutečně, tento velký a slavný hudební skladatel pobýval v roce 1860 v Kamýku na svatební cestě se svojí druhou ženou Barborou.

A teď už vzhůru na hrad! Zbytky středověkého hradu stojí na strmé skále ve výšce 382 m n. m. Hrad postavil král Jan Lucemburský k ochraně cesty do Litoměřic.

Název hradu vlastně souvisí s jeho polohou, protože slovo „kamýk“ znamená skála, kámen. Hrad je ze světlé opuky a tmavého čediče. Po vydrancování saskými vojsky v roce 1632 zpustl.

Z Kamýku se dochovaly zbytky hradeb a ruina věže. Ve zbytcích hradeb jsou obloukovité otvory a jimi se můžeme kochat dalekými výhledy na kopce Českého středohoří a dokonce odsud dohlédneme až na horu Říp.

Související