Volary: Azyl pro menhiry

22. únor 2009

Kruhy ze vztyčených kamenů, tzv. kromlechy, se nestavěly jen v pravěku. Různí nadšenci je staví dodnes; málokdy však mají za materiál skutečné pravěké menhiry. Stavitelé z Volar jsou o pravosti těch svých skálopevně přesvědčeni.

Volary se nacházejí na Šumavě, kousek od Prachatic. Volarské menhiry najdete na pahorku U dvou lip nad Starým městem. Stojí v kruhu, je jich jedenáct a jsou z takzvané "okaté ruly". Nejmenší z nich má jen něco přes půl metru, ten nejvyšší 130 centimetrů. Nestojí tu odedávna, ještě před dvěma lety byste tu žádný kruh nenašli. Volarský kromlech byl vybudován na jaře roku 2007. 28. dubna, v předvečer keltského svátku beltinu, jej místní slavnostně "přivítali" při obřadu, kterého se zúčastnil i keltský druid a 170 občanů. Kameny byly ověnčeny květinami, pokřtěny vodou z vltavských pramenů a pomazány medem. Ani ohňová slavnost nechyběla. Město Volary vydalo o svých menhirech informační leták. Píše se v něm, že kameny pocházejí "z bezejmenné náhorní plošiny v Krušných horách" a původně byly součástí velkého pravěkého objektu, který byl přičiněním člověka zdevastován... Archeologové si myslí něco jiného - podle nich nešlo o megalitickou památku, ale o novodobý objekt. Nikdy ho však skutečně nezkoumali, a tak tu vlastně stojí názor proti názoru.
Kameny v Krušných horách posbíral geolog a chemik Pavel Polák; nějakou dobu pak pro ně hledal vhodné umístění. Poté, co se rozhodl pro Volary, stavbu kromlechu z jedenácti kamenů sám osobně řídil.
Deset kamenů je rozestaveno do tvaru "dvou protínajících se pentagramů". Jedenáctý stojí uprostřed a slouží jako "zaměřovací muška" - tzv. vizír. Spojnice této stély s některými dalšími kameny kromlechu ukazují směrem k východu a západu slunce při letním a zimním slunovratu a také při beltinu. Objekt má podle letáku sloužit "zpola jako svatyně a zpola jako observatoř". Návštěvníkům vše objasňuje informační tabule u kromlechu. Další informace o menhirech, plné tajemna a mystiky, obsahují webové stránky volarského občanského sdružení U Nás.
Ať už volarské kameny pocházejí z pravého megalitického objektu nebo ne, novodobý kromlech, který je z nich sestaven, je svým způsobem uměleckým dílem, odrážejícím současný módní proud novokeltské mystiky. Stojí sice na soukromém pozemku, přístup k němu však není nijak omezen. A tak si i vy můžete jeho "sílu" kdykoliv vyzkoušet. Chovejte se při tom slušně.

Prameny:
Roman Kozák: Volarské menhiry (informační leták). Volary 2008
http://volary.vesele.info/volarske-menhiry

autor: frv
Spustit audio