Věž Kalich v Litoměřicích – 174 schodů ke kráse

28. březen 2017

Z tohoto Kalicha se nenapijete. Ledaže byste byli poetové a řekli, že jste se do sytosti napili krásy historických Litoměřic a okolní přírody Českého Středohoří. Vyhlídková věž Kalich nad budovou litoměřické radnice vám takové „nalokání“ opravdu dopřeje. Musíte na ni ale nejdřív vyšlapat 174 schodů.

Původní pozdně gotický dům z první poloviny 16. století přestavěl Ambrosio Balli v letech 1570-1580 pro majitele Jana Samuela Mráze. Společně s renesanční podobou získal dům i věž v podobě kalicha. Ten připomíná starobylou vinařskou historii Litoměřicka. Ostatně právě Mrázové drželi úřad perkmistrů hor viničných, byli nejvyššími správci zdejších vinohradů a také městskými radními.

Osm okének poskytuje skvostné výhledy na město i nejbližší okolí, ale kdysi ta okénka měla i jinou funkci. Když tady probíhala zasedání městské rady, každý radní si do okénka vyvěsil svůj prapor, a tak bylo zřejmé, kdo se zasedání účastní.

Posledním majitelem domu z rodiny Mrázů byl Zikmund a městu se pak konečně podařilo získat dům zvaný původně Pod bání do svého vlastnictví. Dnes tu sídlí městský úřad a také Informační centrum. Jeho pracovníci zájemce na věž doprovodí.

Věž Kalich - pohled na Dómský pahorek

Věž Kalich je přístupná v době od května do září denně od 10:00 do 16:00. Časy prohlídek upřesňuje pracovník infocentra. V době od října do dubna je Kalich přístupný od pondělí do pátku v 13:00. Návštěva Kalicha je možná pouze za příznivých povětrnostních a klimatických podmínek.

Pro milovníky detailů – od roku 1994 můžete v průchodu vidět náhrobní desku manželky původního majitele Ludmily Mrázové.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...