Václav Klaus složil prezidentský slib

7. březen 2003

Ve Vladislavském sále Pražského hradu proběhla slavnostní inaugurace prezidenta republiky Václava Klause. Na společné schůzi obou komor parlamentu složil slib předepsaný Ústavou a oficiálně se tak ujal nejvyššího úřadu v zemi. Slavnostnímu aktu přihlíželo mnoho hostů včetně Klausova předchůdce Václava Havla, vlády, zahraničních diplomatů, hejtmanů, soudců, primátorů, představitelů církví, armády a rektorů vysokých škol.

Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Nový prezident skládá přísahu na společné schůzi obou komor parlamentu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny ČR.

Prezident složil slib na jedinečný výtisk Ústavy. Ten je z ručního papíru a vázaný v kůži s vlastnoručními podpisy tehdejšího předsedy vlády Václava Klause a předsedy tehdejší České národní rady Milana Uhdeho. Po složení slibu zazněla státní hymna a bylo vypáleno 21 dělostřeleckých salv.

Ve svém projevu před hosty slavnostní inaugurace oslovil Václav Klaus svého předchůdce Václava Havla jako prezidenta a konstatoval, že takto budou občané Václava Havla titulovat i nadále, a měli by tak činit. Slíbil, že naváže na všechno dobré, co Havel vykonal. Klaus poděkoval zákonodárcům za své zvolení i za to, že při prezidentské volbě získal důvěru poslanců a senátorů napříč politickým spektrem. Občanům slíbil, že nebude měnit nic na tom, co dosud pronesl.

Mezi své cíle v úřadu hlavy státu označil zvýšení důvěry občanů v českou politickou scénu a vstup do Evropské unie. Připomněl, že v ní bude prosazovat zájmy republiky. "Naši vlast čekají nelehké zkoušky. Půjdeme-li jim vstříc s dostatečným sebevědomím, s nerozhádaností, s jasným odhodláním obhájit naše nejvlastnější zájmy, ale i s patřičnou pokorou, uspějeme. Za sebe slibuji, že o to, abychom uspěli, budu po dobu svého funkčního období veškerým svým jednáním usilovat," zdůraznil prezident.

Slavnostní slib prezidenta Václava Klause i plné znění jeho následného projevu si můžete vyslechnout v naší audiogalerii.

Po projevu se hosté inaugurace odebrali do Španělského sálu, kde následovalo společenské setkání u číše vína. Po vojenské přehlídce, kterou Václav Klaus absolvoval jako nový velitel ozbrojených sil, diskutoval na nádvoří Pražského hradu s asi třemi stovkami občanů. Nová první dáma Livia Klausová lidem slíbila: "Jak můj muž, tak i já zůstaneme takoví jací jsme." Kromě Klausových příznivců se na nádvoří objevily také malé skupinky jeho odpůrců. Oba tábory se napadaly slovně a pár občanů se dokonce popralo. Důvodem byly zejména nesouhlasné transparenty některých odpůrců. Klausovo následné setkání s lidmi to ale nijak neovlivnilo.

Zatímco první pár země se poté vrátil do Španělského sálu k zákonodárcům a hostům, občané přešli na veselici, která probíhá na Václavském náměstí. Tam přišel nového prezidenta pozdravit i primátor Prahy Pavel Bém.

Ještě před složením slibu, položil Václav Klaus věnec k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí. Právě dnes uplynulo 153 let od Masarykova narození. Nového prezidenta doprovázela jeho žena Livia. Oba se pozdravili s přítomnými Pražany i návštěvníky hlavního města. U sochy popřál Klausovi úspěchy ve funkci hlavy státu i nestor československých letců v Británii František Peřina.

autoři: mkp , daj , jaž , ehů
Spustit audio