SOUTĚŽ PLANETÁRIA

8. leden 2004

Soutěžit s námi můžete dvanáctkrát do roka - obvykle v posledním Planetáriu v měsíci. Ve hře je pokaždé hodnotná knížka. STATUT SOUTĚŽE

Otázka není jednoduchá, skládá se obvykle z několika podotázek a na její zodpovězení je nutné vyvinout jisté úsilí - minimálně budete muset chvíli brouzdat Internetem a nebo listovat encyklopediemi. Zveřejňována je vždy v závěru Planetária a ihned po skončení pořadu je její znění k dispozici i na tomto místě.
Vaše odpovědi zasílejte prostřednictvím elektronické pošty na adresu planetarium@ul.rozhlas.cz. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude pokud možno co nejpřesnější. V případě, že správných odpovědí bude víc, rozhodne datum a čas odeslání vaší zprávy. Na vaši odpověď čekáme obvykle do následujícího čtvrtka, 10:00 hod.
Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce vám sdělíme vždy v následujícím Planetáriu; i na webu to všechno najdete s přesně týdenní prodlevou.

Výsledky velké vánoční a novoroční soutěže magazínu Planetárium.

Otázka: Napište nám jména všech pojmenovaných Jupiterových měsíců.

Správná odpověď: Z celkem 61 Jupiterových měsíců jich má svá jména 38. Směrem od povrchu planety to jsou Metis, Adrastea, Amalthea, Thebe, Io, Europa, Ganymede, Callisto, Themisto, Leda, Himalia, Lysithea, Elara, Euporie, Orthosie, Euanthe, Thyone, Harpalyke, Hermippe, Praxidike, Iocaste, Ananke, Pasithee, Chaldene, Kale, Isonoe, Aitne, Erinome, Taygete, Carme, Kalyke, Eurydome, Autonoe, Sponde, Pasiphae, Megaclite, Sinope a Callirrhoe. U měsíců Ganymede a Callisto jsme uznávali i různé další varianty názvů, které se v současné češtině používají. Ostatní názvy jsme chtěli přesně.

Původně jsme měli v úmyslu odměnit jen tři nejsprávnější odpovědi. Nečekali jsme totiž, že někdo vyjmenuje správně všechny pojmenované měsíce; pro takového jsme měli připravený speciální bonus. Celkem nám přišlo 40 odpovědí. Po velmi přísném vyhodnocení (stačilo jediné chybné písmenko a odpověď byla vyřazena) jsme nakonec získali celých devět stoprocentně správných odpovědí. A tak jsme museli přistoupit k nepopulární, ale jediné možnosti, jak mezi vás rozdělit připravené výhry. Jak praví statut naší soutěže, v případě, že nelze jinak, rozhoduje rychlost. Vzhledem k tomu, že se náš pořad vysílá v různých vysílacích časech a na různých stanicích a také vzhledem k tomu, že jsme vám otázku opakovali ve třech po sobě následujících vydáních, stalo se určení rychlosti odeslání vašich odpovědí malým rébusem. Naštěstí jste nám to usnadnili tím, že jste vaše mailové odpovědi posílali "ve shlucích", vždy nedlouho po odvysílání dalšího pořadu. Bylo tedy možné stanovit pořadí výherců. Rozhodli jsme se také navýšit počet cen a odměnit alespoň malou pozorností všechny, kteří odpověděli správně - i když jim to třeba trvalo dlouho.

Výherci soutěže:

1/ Vladimír Chládek, Štiřín - Atlas vesmíru + bonus (mapa Praha astronomická)
2/ Jan Příhoda, Písek - 2000.0 Mapa oblohy
3/ Jaroslav Pecka, Malešov - Mars (mapa)
4/ Jan Dušek, Paceřice - Měsíc (mapa)

5/ Miroslav Nový, Jindřichův Hradec
6/ Hana Loudinová, Praha 5
7/ Monika Milisderferová, Praha 4
8/ Karel Rott, Praha 10
9/ Ing. Rostislav Běhounek, Dřínov

Cena útěchy (správná odpověď s jednou miniaturní chybou):
David Sulaiman, Pelhřimov
P. Navrátil, Liberec
Radka Knollová, Lázně Bohdaneč
Jana Strnadová, Praha 5
Martin Truhlář, Praha 6

Všem výhercům gratulujeme, ceny zašleme poštou.

Příští soutěž: Proběhne už v "řádném termínu" - ve čtvrtém lednovém Planetáriu. A po zkušenosti s Jupiterovými měsíci můžeme rozhodně prohlásit, že nebude jednoduchá.

Spustit audio