SOUTĚŽ PLANETÁRIA

5. říjen 2003

Soutěžit s námi můžete dvanáctkrát do roka - obvykle v posledním Planetáriu v měsíci. Ve hře je pokaždé hodnotná knížka.

Otázka není jednoduchá, skládá se z několika podotázek a na její zodpovězení je nutné vyvinout jisté úsilí - minimálně budete muset chvíli brouzdat Internetem a nebo listovat encyklopediemi. Zveřejňována je vždy v závěru Planetária a ihned po skončení pořadu je její znění k dispozici i na tomto místě. Tématicky se otázka obvykle vztahuje k některému z příspěvků, které zazněly v Planetáriu v průběhu uplynulého měsíce - ale nemusí to být pravidlem.
Vaše odpovědi zasílejte prostřednictvím elektronické pošty na adresu planetarium@ul.rozhlas.cz. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude pokud možno co nejpřesnější. V případě, že správných odpovědí bude víc, rozhodne datum a čas odeslání vaší zprávy. Na vaši odpověď čekáme vždy do následujícího čtvrtka, do 10:00 hod.
Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce vám sdělíme vždy v následujícím Planetáriu; i na webu to všechno najdete s přesně týdenní prodlevou.

Správné odpovědi na soutěžní otázky Planetária z 28./30. září 2003:

1) Jak se jmenoval jednooký obr, kterého Odysseus se svými druhy oslepil rozžhaveným kůlem?
Správná odpověď: Byl to Kyklóp jménem Polyfémos.
2) Jaké bylo jméno nymfy, která se raději nechala proměnit ve třtinu, než by padla do rukou boha pastýřů Pana? Bůh Pan si pak ze stébel rákosu zhotovil hudební nástroj, který nazval nymfiným jménem.
Správná odpověď: Hudební nástroj a tedy i nymfa se jmenují Sýrinx.
3) Od které kozy pochází známý a slavný "roh hojnosti"?
Správná odpověď: Jedná se o kozu, která svým mlékem živila novorozeného Dia, nejvyššího z bohů, na ostrově Krétě. Mléko Diovi přinášela víla Amaltheia. Když si jednou koza ulomila roh, Amaltheia ho naplnila plody, ovinula květinami a takto vyzdobený ho přinesla Diovi. Ten pak z něj vytvořil onen pověstný "roh hojnosti". Podle jiné varianty báje se Amaltheia jmenovala přímo zmíněná koza...

Nejrychlejší správná odpověď k nám tentokrát dorazila z Prahy, od paní Moniky Milisderferové. Blahopřejeme a knížku posíláme poštou! Příště budeme v Planetáriu soutěžit 26. a 28. října.

Spustit audio