Rostliny způsobující otravy

6. duben 2019

Průvodce jedovatými a potenciálně nebezpečnými rostlinami naší přírody z pera Luďka Jahodáře, znalce látek přírodního původu ovlivňujících lidské zdraví.

Možná to ještě nevíte, ale kolem našich domů, na lukách, v zahradách, parcích, ba i uprostřed panelové zástavby rostou desítky jedovatých nebo potenciálně nebezpečných rostlin. Patří k nim nejen byliny, okrasné keře a stromy, ale i některé kulturní rostliny, jejichž plody nebo hlízy běžně užíváme a dokonce i jíme. Vybrané zástupce jedovaté flóry si někteří z nás pěstují i doma na okrasu. Bylo by proto dobré vědět, co nám kde roste, zvlášť jsme-li hrdými rodiči všetečných dítek nebo majiteli rozpustilých domácích mazlíčků. Základní přehled jedovatých rostlin s nimž se můžete setkat ve střední Evropě, přináší kniha Luďka Jahodáře „Rostliny způsobující otravy“, kterou nedávno vydalo nakladatelství Karolinum.

Luděk Jahodář je profesorem farmakognózie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. To znamená, že se zabývá léčivými a jedovatými rostlinami a jejich metabolity a studuje jejich chemickou strukturu a biologické účinky. Jeho nová kniha by měla být v povinné výbavě všech praktických lékařů a lékárníků, školních zdravotníků, studentů přírodovědných oborů – a koneckonců i zodpovědných rodičů.

Rostliny způsobující otravy - obal knihy

V úvodu najdete obecnou část, kde se dozvíte, proč jsou rostliny jedovaté a jak s jejich jedem můžete přijít do kontaktu. Naučíte se také, jak otravám předcházet. Autor svým čtenářům především doporučuje, aby se naučili rozeznávat nejvýznamnější rostlinné druhy, které se vyskytují v okolí jejich bydliště, školy a dalších míst, která běžně navštěvují, zejména s dětmi. Důležitá kapitola je věnována léčení otrav, od první pomoci až po nemocniční terapii. Nechybí příklady skutečných otrav, které Luděk Jahodář pamatuje ze své praxe konzultanta.

Na obecnou část navazuje část speciální, která obsahuje 120 abecedně řazených kapitol s informacemi o téměř třech stovkách rostlin, které mají toxický vliv na člověka. U každé rostliny najdete podrobný popis s fotografií, údaje o jejím rozšíření, informace o případném využití ve formě léčivé drogy, a také se dozvíte, které části rostliny jsou vlastně jedovaté. Následuje poučení o toxinech, které rostlina obsahuje, včetně jejich klasifikace a stupně toxicity, popis jejich vlivu na organismus, příznaků otravy a pochopitelně i užitečné rady co dělat – doma, případně i v nemocnici.

V závěru knihy najdete přehled rizikových okrasných rostlin, které bývají ke koupi v zahradnických centrech. Laik i odborník pak jistě ocení připojený slovníček odborných termínů z botaniky, biologie, medicíny, toxikologie a dalších oborů. Nechybí přehled literatury, včetně odborných článků a studií, ani příslušné rejstříky. Vybaveni knihou Luďka Jahodáře se můžete vydávat na dobrodružné výpravy do přírody, ale poslouží vám i jako výborný doplněk rodinné zdravotnické knihovničky.

Luděk Jahodář: Rostliny způsobující otravy. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-4050-1.

autor: frv
Spustit audio