Pyramidy

10. srpen 2008

Chcete-li se dozvědět vše podstatné, co ví současná věda o pyramidách, jejich historii, výstavbě a výzkumu, uděláte nejlépe, otevřete-li novou knihu profesora Miroslava Vernera. Jmenuje se jednoduše - Pyramidy.

Miroslav Verner je celosvětově uznávaný badatel - egyptolog, archeolog a také epigraf, odborník na čtení starých nápisů. Už dlouho se specializuje na historii Egypta ve 3. tisíciletí před Kristem, především na dobu stavitelů pyramid. Je opravdovým znalcem těchto starověkých monumentů. Vše co o nich ví, shrnul do knihy, kterou mu letos vydalo nakladatelství Academia.
Není to úplná novinka, jedná se v podstatě o druhé, rozšířené, přepracované a bohatě ilustrované vydání publikace, která pod trochu jiným názvem vyšla v roce 1996 a byla pak přeložena do řady světových jazyků. Dnes už je tak trochu překonaná. Za těch více než deset let se v Egyptě stalo, a hlavně bylo objeveno, mnoho nového a tyto novinky se pochopitelně týkají i pyramid. Kniha Miroslava Vernera se snaží zachytit nejnovější stav jejich poznání v co nejkompletnější podobě, ale zároveň tak, aby text byl přístupný široké čtenářské obci. S tím má ostatně autor bohaté zkušenosti a na textu je to dobře znát. Čtivost je podepřena už zmíněným obrazovým doprovodem - stovkami fotografií, kreseb i plánků.
To nejdůležitější, co v knize najdete, je pochopitelně kompletní a velmi podrobný přehled všech známých egyptských pyramid. Kromě něj jistě čtenáře zaujmou i další kapitoly, zejména ta, která je věnována způsobu výstavby největších staroegyptských monumentů. Minulá léta přinesla v řešení této otázky mnoho velmi originálních myšlenek. Zároveň se však objevily i některé fantastické teorie pyramidologů a záhadologů. Budiž Miroslavu Vernerovi ke cti, že je rovnou nesmetl pod stůl - snaží se je komentovat a zároveň vysvětlovat postoj egyptologie k často velmi neortodoxním myšlenkovým pochodům jejich tvůrců.
Miroslav Verner se ve své staronové knize o egyptských pyramidách zmiňuje i o problematice jejich ochrany. Jaká budoucnost pyramidy čeká, dnes nikdo nedovede říci. Už dávno neplatí citát arabského historika a geografa 14. století al-Umarího, který je mottem nové knihy profesora Vernera - "Vše se bojí času, ale čas se bojí pyramid." Především díky lidem si už dnes čas na pyramidy brousí zuby. Je nutné, aby se na to nezapomnělo. Právě k připomenutí této smutné pravdy velmi dobře poslouží i nová kniha Miroslava Vernera.

Miroslav Verner: Pyramidy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1617-1

autor: frv
Spustit audio