Příběhy z kalendáře - Rumburská vzpoura

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Loreta Rumburk s kostelem sv. Vavřince

Byli jste někdy v Rumburku? Pokud ano, možná si vybavíte zajímavý monument. Zobrazuje klečícího muže se svázanýma rukama, který hledí odhodlaně kupředu. Působivé zobrazení smutné události května roku 1918, vzpoury za jejíž vedení zaplatili životem mladí Češi.

Byli to vojáci sloužící v rakousko- uherské armádě. Vypověděli poslušnost svým nadřízeným. Jejich rebelie vyústila v tzv. Rumburskou vzpouru. 21. května roku 1918 se asi 700 mužů vydalo na pochod k Novému Boru.

Tam byli zastaveni, obklíčeni a odzbrojeni loajálními rakousko-uherskými silami. Několik jich za to zaplatilo životem. Byli popraveni krátce po stanném soudu. Někteří zemřeli v důsledku žalářování. Byl to nejsilnější projev otevřeného odporu proti mocnářství na našem území.

V mnohem větším rozsahu a organizovaně docházelo však k odmítání poslušnosti císaři Čechoslováky na zahraničních frontách. Příslušníci československých legií začali psát jednu z nejslavnějších a nejdůležitějších kapitol československých dějin. A jak je v Čechách dobrým zvykem, byli hrdinové o pár desítek let později programově zapomenuti.

Nejdůsledněji ordinovali ztrátu paměti komunisté. Měli k tomu dobrý důvod. Legionářské střety s bolševiky v dobách občanské války v Rusku byly neodpustitelným přečinem. A proč jsme si hrdinství českých a slovenských vojáků, ať už těch rumburských nebo zahraničních, sloužících v československých legiích, připomněli my dnes v Příbězích z kalendáře?

25.května roku 1968 došlo v Novém Boru k něčemu velmi neobvyklému. Nejvyšší představitelé komunistického režimu, prezident Ludvík Svoboda a předseda národního shromáždění Smrkovský, se při příležitosti 50. výročí Rumburské vzpoury přihlásili k odkazu dosud tabuizovaných osobností Masaryka, Beneše, Štefánika. A k pietnímu aktu byli dokonce přizváni i legionáři a účastníci prvního odboje.

Jak je obecně známo po srpnu 1968 se opět programově zapomnělo. Co dodat na závěr? Odcitujme text z novoborského pomníku, připomínající smutnou událost: "Staň poutníče, hlavu skloň a vzpomeň, že my tu zemřeli za svobodu svého národa“.