Planetárium - SOUTĚŽ

9. duben 2004

Soutěžit s námi můžete dvanáctkrát do roka - obvykle v posledním Planetáriu v měsíci. Ve hře je pokaždé hodnotná knížka. STATUT SOUTĚŽE

Otázka je zveřejňována v závěru pořadu a ihned po jeho skončení je její znění k dispozici i na tomto místě.
Vaše odpovědi zasílejte prostřednictvím elektronické pošty na adresu planetarium@ul.rozhlas.cz. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude pokud možno co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium).
Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce vám sdělíme dva týdny po odvysílání otázky, opět v rámci pořadu; současně se vše objeví i na webu.

OTÁZKA MĚSÍCE BŘEZNA

Tentokrát jsme chtěli zapojit nejen vaše znalosti, ale i fantazii.
Naše soutěžní otázka se týkala Egypta a jeho pyramid - a to proto, že jsme tentokrát soutěžili o knihu Vojtěcha Zamarovského Za sedmi divy světa, která nedávno vyšla v úplně novém a doplněném vydání.
Nejspíš jste v minulých letech zaregistrovali pokusy o prozkoumání dvou tajemných úzkých šachet v takzvané královnině komoře v Chufuově pyramidě. Badatelé do šachty vyslali speciálně konstruovaného robota - a ten zjistil, že šachta je na konci přehrazena vápencovou deskou. Tu se v průběhu dalších výzkumů podařilo provrtat. Za deskou byla objevena nevelká komůrka a za ní další kamenná přepážka. Říkalo se dokonce, že na ní byly jakési kresby a nebo nápisy... Výzkum však byl přerušen a další podrobnosti o něm nejsou známé. Pochopitelně se objevila řada spekulací o tom, kam záhadné a skutečně uzoulinké šachty vedou. Koneckonců - spousta lidí dodnes věří, že se ve velkých pyramidách u Gízy, včetně té Chufuovy, pořád ještě nacházejí neobjevené prostory. I když o tom egyptologové pochybují.
A co vy? Myslíte si, že se v pyramidách stále ještě něco skrývá? Co by to mohlo být? Kam podle vás vedou šachty z královniny komory? Takto jsme se vás ptali a vyzývali jsme vás k tomu, abyste popustili uzdu fantazii a napsali nám. Jenže se to nezdařilo a nepřišla nám žádná byť i jen trochu uspokojující odpověď. Zkrátka asi na žádné tajemné ukryté prostory nevěříte. Tak snad příště...

OČ JSME TENTOKRÁT SOUTĚŽILI?

Knihu Vojtěcha Zamarovského Za sedmi divy světa docela jistě znáte. Je proto asi zbytečné o ní něco bližšího psát. Toto klasické dílo má nejspíš většina z vás ve své knihovně - přesto by vás její zatím poslední vydání mohlo zajímat. Třeba proto, že je doplněné o nejnovější objevy a hypotézy. V době, kdy kniha vyšla poprvé, například ještě nikdo nemohl tušit, že jednou budou objeveny trosky majáku na ostrově Pharos... Jiné ze sedmi divů starověkého světa se však ani po těch letech najít nepodařilo.

TENTOKRÁT KNIHU NIKDO NEVYHRÁL. DO PŘÍŠTÍCH SOUTĚŽÍ VÁM PROTO PŘEJEME NEJEN HODNĚ ŠTĚSTÍ, ALE TAKÉ VÍCE FANTAZIE!
Spustit audio