Pán kabanosů a mecenáš Bayernu Rudolf Houdek

16. prosinec 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kabanos

Výročí týdne tentokrát patří významnému podnikateli a fotbalovému mecenáši Rudolfu Houdkovi, který se narodil 16. prosince 1913 v Ústí nad Labem jako jedno z devíti dětí Roberta Houdka.

Výročí týdne tentokrát patří významnému podnikateli a fotbalovému mecenáši Rudolfu Houdkovi, který se narodil 16. prosince 1913 v Ústí nad Labem jako jedno z devíti dětí Roberta Houdka.

Robert Houdek v roce 1926 založil v Ústí nad Labem řeznictví a uzenářství, které se díky chutným výrobkům a podnikatelskému talentu zakladatele rychle rozrůstalo.

Když mladý Rudolf Houdek se svým bratrem Robertem otcovu firmu přebírali, zaměstnávala na tři stovky lidí a měla vlastní učňovské středisko. Slibný rozvoj podniku ukončila válka.

Během spojeneckých náletů na Ústí v dubnu 1945 zasáhla sídlo firmy Houdek na hlavním ústeckém náměstí puma. Zahynulo 17 zaměstnanců a z uzenářství zbyly jen rozvaliny. O několik týdnů později byla rodina Houdkových odsunuta.

I v Bavorsku se dokázal prosadit. Díky kabanosu

Rudolf Houdek se ženou a třemi dětmi se usadil v Bavorsku, jeho bratr Robert odešel do Durynska. Rudolf začal pracovat jako pomocný dělník na mnichovských jatkách, ale už v roce 1949 si ve Starnbergu otevřel vlastní řeznictví. Krátce na to do Bavorska přišel také Robert Houdek, aby bratrovi s podnikáním pomáhal.

Jejich podnik si rychle získal oblibu. Velkou zásluhu na tom měl zejména Original Houdek Kabanos, pochoutka podle receptury, se kterou řeznictví Houdek slavilo úspěchy už v Ústí. Zakrátko začala firma Houdek otevírat pobočky po celém Bavorsku. Během následujících desetiletí se z ní stala jedna z největších uzenářských firem nejen v Bavorsku, ale v celém Německu. Kabanosy a salámy Houdek tu najdete v téměř každém velkém potravinářském obchodě.

Fanoušek a bafuňář Bayernu

Logo FC Bayern Mnichov

V Bavorsku byl Rudolf Houdek znám nejen jako velkouzenář. Byl zároveň významným podporovatelem a milovníkem fotbalového klubu FC Bayern Mnichov. Finančně ho podporoval a dlouhá léta byl členem správní rady. Mezi jeho velké přátele patřil i hráč a trenér Bayernu, „Kaiser“ Franz Beckenbauer.

Za svou činnost na poli podnikatelském i sportovním získal Rudolf Houdek řadu významných ocenění. Patří mezi ně Bavorská sportovní cena, Bavorský záslužný kříž a Spolkový záslužný kříž.

Ústecký rodák Rudolf Houdek zemřel 3. ledna 2008 v 94 letech. O jeho odchodu se zmínila téměř všechna významná média. Mnozí tehdy připomněli Houdkovo motto: „Člověk nemusí být svatý, ale vždycky by měl chodit přímou cestou.“

Das Jubiläum der Woche gehört dem erfolgreichen Unternehmer und Fußball-Förderer Rudolf Houdek. Rudolf Houdek wurde am 16. Dezember 1913 in Aussig a.d. Elbe, als eins von neun Kindern geboren. Sein Vater Robert Houdek gründete in Aussig im Jahre 1926 eine Schlächterei und Selcherei. Dank der sehr guten Erzeugnisse und Unternehmertalent wuchs das Geschäft sehr schnell.

Als der junge Rudolf mit seinem Bruder Robert die Firma seines Vaters übernahmen, beschäftigte die Firma drei hundert Mitarbeiter und hatte ein eigenes Ausbildungszentrum. Beim Alliierten – Luftangriff im April 1945 traf eine Bombe den Sitz der Firma auf dem Aussiger Hauptmarktplatz. Er starben 17 Mitarbeiter und aus dem Gebäude ist fast nichts geblieben. Einigen Wochen später wurde die Familie Houdek aus Aussig vertrieben.

Rudolf Houdek mit seiner Frau und drei Kindern wurde in Bayern ansässig, sein Bruder Robert ging nach Thüringen. Rudolf fing als Hilfskraft in dem Münchner Schlachthof an, aber schon im Jahre 1949 eröffnete er in Starnberg seine eigene Metzgerei. Kurz danach kam nach Starnberg auch sein Bruder Robert, um ihm zu helfen. Ihre Erzeugnisse wurden sehr schnell beliebt: vor allem mit dem „Original Houdek Kabanos“ machten sie große Geschäfte. Die Rezeptur war noch die aus Aussig. Niederlassungen in ganz Bayern folgten. In den kommenden Jahrzenten wurde aus der Firma eine der größten nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland. Die „Kabanoswurst“ aber auch andere Produkte kann man fast in jedem größeren Lebensmittelgeschäft finden.

In Bayern war Rudolf Houdek nicht nur als Großfleischer bekannt. Er gehörte zu den wichtigen Förderern und Liebhabern des FC Bayern München. Er unterstützte ihn finanziell und war Mitglied des Verwaltungsbeirates.

Zu seinen großen Freunden gehörte auch der Spieler und später Trainer „Kaiser“ Franz Beckenbauer. Für seine unternehmerische und Fördertätigkeit wurde Rudolf Houdek mehrmals ausgezeichnet. Z.B. mit dem „Bayerischen Sportpreis“, dem „Bayerischer Verdienstorden“ oder mit dem „Bundesverdienstkreuz“.

Der gebürtige Aussiger verstarb am 3. Januar 2008 mit 94 Jahren. Über sein Ableben informierten fasst alle wichtige Medien. Viele erinnerten an sein Motto: „Man muss kein Heiliger sein, aber immer den geraden Weg gehen.“

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...