Objevy a události týdne č. 09

2. březen 2008

Nová naděje pro horské gorily, ohrožený drop velký, nálezy v Podolí u Brna, vzácné nálezy z Písecka, bahnitá kúra pro Tádžmahál.

Horské gorily mají novou naději. Uganda, Rwanda a Demokratická republika Kongo zahájily společný projekt na jejich záchranu, financovaný nizozemskou vládou. Zvířatům škodí kácení pralesů, nemoci a hlavně pytláctví, zejména v přírodním parku Virunga mezi Rwandou a Kongem, jehož velkou část mají nyní pod kontrolou konžští protivládní povstalci. V přírodě přitom přežívá už jen něco přes 700 horských goril.

Česko se připojilo ke státům střední a východní Evropy, které mají v plánu zachránit kriticky ohroženého ptáka dropa velkého. Ještě počátkem 80. let žila malá populace dropů na Znojemsku, vinou intenzivního hospodaření však ptáci vymizeli a pouze k nám nepravidelně zalétávali z rakouského Weinviertelu. Až předloni se na Znojemsku znovu objevila skupinka dropů, která tu prý i zahnízdila a vyvedla mladé.

V Podolí u Brna vykopali počátkem února archeologové sídliště únětické kultury ze starší doby bronzové, staré asi 4000 let. Mezi nejzajímavější nálezy patří velká kamenná sekera, patnáct kostěných šídel a také hrob asi čtyřicetileté ženy na dně upravené zásobní jámy, vybavený třemi nádobami a ozdobami z bronzu. Pohřeb uprostřed sídliště je podle archeologů pro období únětické kultury zcela netypický.

Dvouuchá amfora se 40 měděnými slitky, stará 3300 let, je asi nejcennějším z nálezů, k nimž se badatelé Prácheňského muzea v Písku dostali díky aktivitám amatérského archeologa Vladislava Píchy. Zvláště si cení toho, že nálezce své objevy nevykopal, ale přivolal archeology, aby je vykopali sami a mohli tak místo nálezu odborně zdokumentovat. Jihočeský kraj za to nálezce odměnil částkou 10 200 korun.

Jeden z novodobých divů světa, slavný Tádžmahál, postavený v 17. století u indické Ágry králem Šáhdžahánem jako mauzoleum pro zesnulou manželku, prochází ozdravnou kúrou. Specialisté obkládají jeho stěny blátem, které po nějaké době omyjí destilovanou vodou. Bláto by mělo absorbovat nečistoty a mauzoleu by se tak měla vrátit jeho původní bělostná barva, kterou ztratilo vinou znečištěného ovzduší.

Pramen: ČTK
Vysíláno v Planetáriu 09/2008, 1. - 7. března 2008.

Pravidelná rubrika Objevy a události týdne se vysílá na začátku každého Planetária.

autor: frv
Spustit audio