Novinky z naší Galaxie

17. leden 2004

Mléčná dráha, tak jak ji vidíme na nočním nebi, je vlastně průmětem nejbližších částí spirálových ramen naši Galaxie na obloze.

O naší Galaxii víme, že je to hvězdná soustava složená přibližně ze 150 miliard hvězd různého druhu a z velkého množství pracho-plynové mezihvězdné hmoty. Víme také, že se řadí ke spirálním galaxiím se složitou strukturou a že má průměr přibližně 30 kiloparseků, tedy asi 100 tisíc světelných let. Dosavadní znalosti o naší Galaxii byly nedávno doplněny, upřesněny a v lecčems i poopraveny díky kosmickým sondám. Především pak díky družici Chandra, která je na oběžné dráze kolem Země od roku 1999.
Její snímky ukázaly, že střed Mléčné dráhy je shlukem bizarních hvězdných útvarů a černých děr. Je to oblast, zakrytá mlhou horkého plynu a prachu a oslňující září obrovského množství hvězd. Na fotografiích, pořízených v rentgenové oblasti spektra jsou rovněž neutronové hvězdy, bílí trpaslíci a černé díry. Jde o pozůstatky po vybuchlých supernovách. Astronom Daniel Wang z Massachusettské university potvrdil, že snímkování odhalilo přes tisíc zdrojů rentgenového záření místo dosavadních dvanácti. Analýza pak prokázala existenci stovek bílých trpaslíků - miliardy let starých vyhasínajících hvězd na konci života. V centru Galaxie se nacházejí i malé, neobyčejně masivní neutronové hvězdy, které vznikají gravitačním zhroucením původních těles. Oblast je také rodištěm obrovského počtu hvězd nových. To vše je ponořeno do mezihvězdného plynu, rozžhaveného nikoli na sto miliónů, jak se astronomové původně domnívali, ale "jen" na deset miliónů stupňů. Vědce překvapila všudypřítomnost černých děr po supernovách. Supermasivní černá díra o hmotnosti miliónů Sluncí pak ovládá střed Galaxie, který je zároveň nejaktivnější částí našeho hvězdného domova.
Pro orientaci - naše sluneční soustava se nachází v poslední třetině jednoho ze spirálních ramen, asi 25 tisíc světelných let od středu Mléčné dráhy. Poopravit a upřesnit si budeme muset i naše poznatky o samotných spirálních ramenech naší Galaxie. Dosud jsme věděli o čtyřech, australští astronomové však nyní objevili páté. Je asi 6500 světelných let silné, nachází se přibližně 60 tisíc světelných let od středu Mléčné dráhy a obsahuje prý asi 500 tisíc hvězd.

Miroslav Zimmer

Pravidelná rubrika Mýty, domněnky, objevy a omyly astronomie se vysílá v rámci každého třetího Planetária v měsíci.
Další texty, uveřejněné v této pravidelné rubrice najdete V ARCHIVU PŘÍSPĚVKŮ.

Na titulní stránku.

autor: Miroslav Zimmer
Spustit audio