Novela vyhlášky o inkluzi míří do škol. Některé základní školy v Litvínově je jí obávají

3. únor 2020 09:29

Některé základní školy v Litvínově na Mostecku se obávají zavedení nové vyhlášky ministerstva školství, která se týká inkluze. Podle ní mají být asistenti pedagoga k dispozici vyučujícímu a ne, jako do teď, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Vyhláška navíc ruší omezení maximálně 4 takových žáků jedné třídě. Ministerstvo se hájí tím, že školy mají na opatření nutná k zavedení vyhlášky dost času.

„Dosud byl asistent pedagoga určován k žákům v maximálním počtu 4 ve třídě, teď se novelou vyhlášky tento počet ruší,“ popisuje zástupkyně ředitele pro 1. stupeň základní školy Ruská v Litvínově Gabriela Komůrková změnu, kterou vyhláška číslo 27 přináší.

„Klade se především důraz na to, že asistent pedagoga je skutečně asistentem pedagoga – je tam pro potřeby pedagoga,“ doplňuje Komůrková.

Teorie vs. praxe

Podle ministra školství Roberta Plagy na hnutí ANO vyhláška má školy donutit k tomu, aby žáky se specifickými výukovými potřebami přerozdělily do jednotlivých tříd tak, aby jich bylo ve všech třídách rovnoměrně.

„Než naběhnou ta nová podpůrná opatření, tak má ředitel školy čas strukturalizovat tu výuku tak, aby žáky se specifickými vzdělávacími potřebami rozprostřel do jednotlivých tříd,“ vysvětluje Plaga.

Jenže už teď mají na 1. stupni v litvínovské základní škole v každé třídě v průměru 3 žáky, kteří potřebují zvláštní přístup.

Podle Komůrkové tak může nová vyhláška, která neomezuje počet takových dětí v jedné třídě, výuku zkomplikovat. „V praxi to může přinést to, že se ve třídě mohou kumulovat větší počty dětí s těmi podpůrnými opatřeními,“ konstatuje.

To, že nově bude moci být v jedné třídě neomezený počet žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, přiznává i ministr Plaga.

Na nadanější děti zbývá méně času

Ze zkušenosti učitelů vyplývá, že pokud jsou ve třídě dva žáci se zvláštními vzdělávacími potřebami, práce s nimi zabere učiteli zhruba 25 minut. Během této doby se ostatním žákům má věnovat asistent pedagoga. Na vzdělání zbytku třídy a nadanějších žáků tedy zbývá učiteli v jedné hodině pouhých 20 minut.

„Někdy je to na úkor těch dobrých dětí, bohužel,“ říká zástupkyně ředitele na ZŠ Ruská v Litvínově Gabriela Komůrková.

Situace by podle ní šla řešit vznikem několika speciálních tříd jen pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Škola ale už nemá místo, kam by třídy umístila. Navíc by musela shánět speciálního pedagoga.

autor: Jan Beneš
Spustit audio

Související