Martin Golec: Fenomén Býčí skála. Krajina, jeskyně a člověk

Soutěž byla ukončena. Novou soutěžní otázku uslyšíte v prvním červnovém pořadu.

Správná odpověď na minulou otázku

Kdo a kdy objevil v jeskyni Býčí skála v Moravském krasu slavnou sošku býčka?

K objevu došlo o prázdninách roku 1869, kdy jeskyni navštívili bratranci Gustav a Arnošt Felklovi. Oba mladíci ze zájmu prohrabali usazeniny u severní stěny nedaleko jeskynního vchodu a narazili na vrstvu dřevěného uhlí. V ní pak našli rozbitou keramickou nádobu plnou spečeného spáleného prosa s jakýmsi těžkým kovovým předmětem uvnitř. Jak zjistili později doma, oním předmětem byla právě částečně poškozená bronzová soška býčka.

Šťastným výhercem knihy archeologa Martina Golce „Fenomén Býčí skála“ se stává pan Jiří Pressfreund z Brna. Gratulujeme.

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.