Jednu z kateder vysoké školy východoněmecké komunistické strany vedla rodačka z Liberce

3. září 2021

V rubrice výročí týdne krátce představíme východoněmeckou funkcionářku Marianne Lange. Narodila se 3. září 1910 jako Marianne Bundsmann v Liberci. Zde odmaturovala a pracovala jako úřednice.

V 21 letech vstoupila Komunistické strany Německa, kde se seznámila s Ernstem Langem, stranickým funkcionářem z Berlína. Za něj se později provdala a odstěhovala se za ním do německého hlavního města.

Po válce zůstala Marianne Lange žít v sovětské okupační zóně a zapojila se do budování komunistického režimu. Nejprve vedla pobočku Lidového vzdělávacího úřadu a byla také funkcionářkou Kulturverband – masové organizace, která sdružovala všechny kulturní a umělecké spolky ve východním Německu.

Zároveň studovala literaturu na univerzitě v Lipsku, přitom také působila na vysoké škole komunistické strany, kde se později stala vedoucí katedry literatury a kulturní politiky.

Marianne Lange udělala kariéru i v rámci komunistické strany. Postupně se dostala až do ústředního výboru, kde měla na starost především kulturní politiku. K té přistupovala z pozic ortodoxního marxismu-leninismu.

O kultuře, umění a literatuře v socialistické společnosti napsala několik odborných prací. Marianne Lange se dožila pádu režimu, který pomáhala budovat – zemřela v 95 letech v roce 2005 v Berlíně.

Zum Schluss der Sendung kommt wieder das Jubiläum der Woche: diesmal erzählen wir über eine führende Kulturfunktionärin der SED, Frau Marianne Lange. Die wurde am  3. September 1910 in Reichenberg in Nordböhmen als Marianne Bundsmann geboren.

Dort legte sie auch das Abitur ab und arbeitete als Angestellte. Mit 21 Jahren schloss sie sich der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) an. Sie heiratete den Berliner KPD-Funktionär Ernst Lange und zog nach Berlin. Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes blieb sie in der sowjetischen Besatzungszone und baute das kommunistische Regime mit auf. Lange leitete als Bezirksrätin das Volksbildungsamt Berlin-Prenzlauer Berg und war Funktionärin des Kulturbundes.

Ab 1950 war Lange Dozentin an der Parteihochschule der SED, später war sie Leiterin des Lehrstuhls für Literatur und Kulturpolitik an der Parteihochschule.

Marianne Lange machte auch eine Kariere in der SED: sie schuf es bis ins Zentralkomitee der SED, wo sie sich um die Kulturpolitik kümmerte. Sie versuchte sie auf eine orthodox marxistisch-leninistische Linie auszurichten. Über die Kultur, Kunst und Literatur in der sozialistischen Gesellschaft schrieb Lange mehrere Facharbeiten. Marianne Lange erlebte noch den Umbruch des Regimes, welchen sie mitaufbaute und starb mit 95 Jahren am 10. März 2005 in Berlin.

Spustit audio