Jaroslav Otčenášek: České lidové pohádky

Řadu zvířecích pohádkových námětů si před lety vypůjčili autoři známého animovaného večerníčku, ve kterém jsou hlavními postavami chytrý beránek, ovečka a tři nepříliš bystří vlci. Napište nám, jak se tento – ještě černobílý – třináctidílný seriál jmenuje, ve kterém roce byl natočen, kdo byl jeho výtvarníkem a kdo ho režíroval?

Pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku, budete mít šanci získat knihu editora Jaroslava Otčenáška z produkce nakladatelství Vyšehrad.

Vaše odpovědi zasílejte e-mailem na adresu planetarium@rozhlas.cz nejpozději do neděle 25. srpna. Nezapomeňte připsat také své jméno a adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Více informací o knize najdete na našem webu.

Správná odpověď na minulou otázku

Kolik je polovina čtyřnásobku poloviny čtvrtiny?

Jedna čtvrtina.

Knížku Josefa Strouhala „Hádej, hádej, hadači“ od nás za svou odpověď dostane pan Radek Herškovič ze Strupčic. Gratulujeme!

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.