Jan z Mandevillu: Cesta kolem světa

Mandevill se ve svém spise často opírá o dílo mnicha a misionáře, italského rodáka, který se označoval za Čecha. Jak se jmenoval, kdy podnikl svou cestu a kam ho zavedla?

Cestopis Jana z Mandevillu v editorském zpracování Christiane Deluzové z produkce nakladatelství Argo můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.

Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte přitom uvést své plné jméno a poštovní adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Máte na to čas do neděle 21. dubna. Hodně štěstí!

Správná odpověď na minulou otázku

Mezi lety 638 a 1917 byl Jeruzalém pod vládou islámu. S výjimkou jediného mezidobí, kdy mu na 88 let přechodně vládli křesťané. Ve kterých letech to bylo, jak k tomu došlo a kdo jejich nadvládu ukončil?

V roce 1099 byl Jeruzalém dobyt křižáky, což byl cíl první křížové výpravy, vyhlášené papežem Urbanem II. Tzv. první latinské království s centrem v Jeruzalémě trvalo do roku 1187, kdy město dobyla muslimská vojska sultána Saladina. Křižáci se po pádu Jeruzaléma drželi už jen v úzkém pobřežním pásu, a to až do roku 1291, kdy padlo poslední křižácké město ve Svaté zemi – Akkon.

Knihu Maxe Küchlera „Jeruzalém“ z produkce nakladatelství Academia od nás za správnou odpověď dostane pan Vojtěch Kučera z Horního Újezdu. Gratulujeme!

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.

Úplná pravidla soutěže magazínu Planetárium

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.