Jak lidé vyjídají moře

6. listopad 2005

Lidské chuti a stravovací návyky se v průběhu staletí mění. Jak dokládají výsledky nejnovějších bádání, tyto změny mívají nezřídka ničivý dopad na početní stavy některých mořských živočichů. (Planetárium 45/2005)

Vědci se v rámci mezinárodního projektu zkoumajícího dějiny populací mořské fauny probírali mj. i tisícovkami starých jídelních lístků, pročítali lodní deníky nebo nálezové zprávy archeologů. Jak nakonec konstatují ve své závěrečné zprávě, nadměrný rybolov byl reálným problémem už před 2000 lety. Staří Římané byli totiž velkými jedlíky ryb a milovníky rybí polévky. Vařili ji v obřích nádobách, kterých archeologové vykopali značné množství. Nálezy celých hromad kostí z malých ryb na skládkách kolem Severního moře podle vědců zase naznačují, že v 11. století byl na některých místech tohoto moře problém ulovit velkou rybu. Podobné to bylo i v 16. století.
Zajímavé jsou také dějiny konzumace humrů. První američtí osadníci si na počátku 17. století často stěžovali na nedostatek jídla. Trápil je natolik, že dokonce museli svým hostům předkládat obyčejné "pichlavé korýše". Dochovaly se dokonce záznamy z koloniálních dob, kdy se služebnictvo bránilo pojídání humrů. Korýše byli služky a sluhové ochotní jíst nanejvýš dvakrát týdně. Ještě v 60. letech 19. století nikdo humry nejedl, a tak prý nebyl v oblasti Nové Anglie žádný problém ulovit obry, kteří vážili až devět kilogramů. Na konci 19. století stál humří oběd v americké restauraci pouhých pět dolarů. Pak však stav humrů v mořích značně poklesl a tento korýš začal být považován za vzácnou delikatesu. V roce 1920 už stála porce humra 25 dolarů; ani dnes byste ho nepořídili o mnoho laciněji. Podle expertů je tato humří historie krásným příkladem obecného trendu - někteří lidé upřednostňují jisté pokrmy jen proto, že jsou vzácné a považované za luxusní. O chuť jde přitom až ve druhé řadě.
Studie mezinárodního výzkumného týmu přinesla vedle řady podobných znepokojivých zjištění i jednu optimistickou informaci - většina rybích druhů se po období nadměrného rybolovu zase sama vzpamatovala. Kéž by to tak bylo i v budoucnosti. Vždyť kolik bylo Římanů a kolik je nás.

Frederik Velinský

Pramen:
Zpráva ČTK ze dne 24. října 2005.

Pravidelná rubrika Napínavé bádání se vysílá obvykle v rámci každého druhého Planetária v měsíci.
Starší texty, uveřejněné v této pravidelné rubrice najdete V ARCHIVU PŘÍSPĚVKŮ.

Spustit audio