Jak barevné jsou planety kolem nás?

18. březen 2023

Víte, jaké barvy mají planety naší Sluneční soustavy? Dokud na ně člověk hleděl jen pouhýma očima, tedy bez pomoci dalekohledu, nevěděl o nich téměř nic.

Snad jen s výjimkou Marsu, který se nám odedávna jevil jako červený bod. Odtud jeho přezdívka „červená“ nebo „rudá planeta“. S vynálezem dalekohledu a zejména pak díky rozvoji kosmonautiky víme o barvách vesmíru a také planet mnohem víc. Skutečné barvy jsou dané složením planet a také tím, jak jejich atmosféra i povrch absorbují a odrážejí sluneční světlo. Mluvíme o barvách ve viditelné části spektra.

Mars, Venuše a Merkur

Planeta Mars

Začali jsme Marsem, jehož rudou barvu způsobuje vysoká koncentrace oxidu železitého na povrchu. Nemění ji ani atmosféra, která je ale velmi řídká a tenká. Bílé čepičky na pólech planety tvoří vodní led a zmrzlý oxid uhličitý, tedy vlastně suchý led.

Naopak Venuše má tak hustou a neprůhlednou atmosféru, že na její povrch nedohlédne ve viditelném světle žádný dalekohled ani žádná sonda. Z vesmíru vidíme jen žlutobílou masu vířících mraků tvořenou v horních vrstvách kyselinou sírovou, dole pak oxidem uhličitým a stopami vodních par a dusíku. Skleníkový efekt pod touto pokličkou doprovázený obrovským tlakem i vysokou teplotou připomíná peklo. Ale Venušin povrch, jak jej známe z kamer kosmických sond, je skalnatý a šedý.

Tvář Merkuru nekryje žádná atmosféra. Šedohnědý odstín mu dodávají horniny, které pokrývají jeho povrch. Vzhledem tato planeta připomíná náš Měsíc, snad ještě víc posetý krátery.

Planeta Merkur, vesmír

Jupiter, Saturn, Uran a Neptun

jsou tzv. plynní obři, v pořadí velikostí od největšího tak, jak je uvedeno. Jupiter připomíná stavbou malou hvězdu – tvoří jej převážně vodík a hélium. Planetu obklopují i ze Země viditelné pásy rudých, bílých, hnědých i žlutých oblaků, na jejichž vzniku se podílejí ledové krystaly a řada prvků v atmosféře.

Saturn je rovněž uhněten z vodíku a hélia, hnědožlutý odstín mu v atmosféře namíchávají čpavek, fosfan (hydrid fosforu – PH3), uhlovodíky a vodní páry. Z vodního ledu a kamenů jsou utkané proslulé prstence, jejichž barva závisí na hustotě a přítomnosti dalších materiálů. Do jisté míry odrážejí také barvu samotné planety.

V roce 2009 objevili astronomové nejvzdálenější a velmi řídký prstenec planety Saturn

Uran a Neptun, dvě nejchladnější planety, jsou si na první pohled podobné, včetně modravě tyrkysové barvy. Ačkoli jsou obě planety složeny převážně z vodíku a hélia, k jejich zabarvení stačí špetka metanu v atmosféře. Ten totiž absorbuje červené a odráží jen modré světlo.

Barevnou paletu planet Sluneční soustavy samozřejmě doplňuje planeta nám nejbližší, na níž žijeme. Říkáme jí „modrá“, i když je i zelená a hnědá – naše Země. Ale to by byla samostatná kapitola…

autor: Miroslav Zimmer
Spustit audio

Související