Hygienici naměřili překročení limitů hluku u mosteckého autodromu. Ten výsledky zpochybňuje

5. únor 2019

Odborníci začali zkoumat zdraví lidí z okolí autodromu v Mostě. Chtějí zjistit, jaký vliv má na lidský organismus hluk z okruhu. Na ten si dlouhodobě stěžují někteří obyvatelé domů v sousedství závodiště. Firma, která autodrom provozuje, odmítá, že by porušovala hlukové limity. To je ale v rozporu s měřením hygieniků.

Odborníkům z ústeckého Zdravotního ústavu mají se sledováním vlivu hluku na lidské zdraví pomoci tzv. stresové hormony. Jejich množství budou zkoumat ve slinách jednotlivých lidí.

„Je důležité zjistit, zda je porušen rytmus vylučování stresových hormonů. Také budeme zjišťovat tu zátěž, která by se měla projevit na absolutní výši hladiny těch hormonů, které budeme vyšetřovat,“ vysvětlila Eva Rychlíková ze Zdravotního ústavu.

Studie se zúčastní až čtyři desítky lidí a výsledky by měly být známé nejpozději v květnu. Během výzkumu bude ústav měřit také výši hluku v okolí autodromu.

„Abychom viděli tu odezvu na nulovou hlukovou situaci i na tu aktivní. Zároveň se bude měřit kvalita ovzduší z hlediska organických látek,“ doplnila Rychlíková.

Výkonný ředitel Autodromu Ivo Diviš nechtěl zkoumání vlivu hluku na lidské zdraví komentovat. Stojí si ale za tím, že závodiště hlukové limity neporušuje: „Ať to posoudí odborník, který je na slovo vzatý, a následně z toho další vyvíjející se spor, který z toho určitě vznikne. My se musíme a budeme bránit právním způsobem a tudíž ať následně rozhodne soud.“

Autodrom výsledky měření zpochybňuje

Podle hygieniků ale dosavadní měření hluku u autodromu hovoří opačně. Autodrom se proti měřením z loňska ohradil.

„Autodrom jednak podal námitky k měření, a také podjatosti jak pracovníků Zdravotního ústavu, kteří měření provádějí, tak vůči nám, zaměstnancům krajské hygienické stanice,“ potvrdila ředitelka krajské hygieny Lenka Šimůnková.

Podle ředitele Ivo Diviše autodrom napadl měření hluku z několika důvodů: „Domníváme se, že protokoly, které jsou o měření hluku vyhotoveny Zdravotním ústavem, vykazují takové chyby, že jimi nelze prokázat skutečnou výši hluku ve dnech měření.“

Hlukem z mosteckého autodromu se zabývá také soud. Jeho omezení totiž požadují v žalobě manželé Huličkovi, kteří bydlí v blízkosti závodního okruhu. Autodrom to odmítá a považuje žalobu za nedůvodnou.

Za manželským párem stojí také spolek „Zdraví pro Most“, který proti hluku dlouhodobě bojuje. Zánik autodromu ale nechce.

autor: bach
Spustit audio

Související