Hrubá Skála: Tajná cesta k útěku

25. červen 2006

Když se letos v zimě propadla půda v jižním skalním pilíři pod zámkem Hrubá Skála v Českém ráji, zaměstnance zdejšího zámeckého hotelu to překvapilo a také nepotěšilo.

Právě v místech, kde se přes léto konávají svatební obřady, zela hluboká díra, na jejímž konci bylo možné zahlédnout světlo. Přivolaní odborníci zjistili, že díra v pilíři je asi třicet metrů dlouhou tajnou chodbou, která ústí na úpatí skal v Doubravickém údolí, nad nímž středověký hrad, přestavěný později na zámek, stojí. Je to vůbec první tajná chodba, která byla v historii hradů a zámků v Českém ráji objevena. Podle archeologů, kteří chodbu zkoumají, patřila nepochybně k původnímu hradu. Její vyústění je totiž velmi nenápadně skryto v místech, kudy nikdy nevedla žádná cesta a východ je zamaskován ve skalách, až za případnou linií obléhatelů. Ze stavebních úprav, provedených v chodbě, však jasně vyplývá, že tajná chodba zase až tak tajná nebyla. Na dvou místech je totiž vyztužená klenbami z poloviny 19. století, které zřejmě právě kvůli sesuvům skal nechal vybudovat majitel zámku Hrubá Skála, hrabě Aerenthal. Archeologové chodbu prozkoumají a zabezpečí, jako turistická atrakce však návštěvníkům nikdy sloužit nebude. V jednom místě je totiž tak prudká, že je bez horolezeckého lana zcela neschůdná. Pro ty, kdo ji kdysi dávno ve skále vysekali, byla pravděpodobně jen krajní pojistkou pro případ naprosté nouze. Útěk chodbou pro ně totiž mohl být stejným ohrožením vlastního života, jako kdyby zůstali na hradě. Svatebčané se v ohrožení cítit nebudou, a pokud ano, nebude to vinou obléhatelů ani chodby samotné. Pracovníci hruboskalského zámku překryli vchod do ní dřevěným pódiem. Archeologové se činí pod ním.

Frederik Velinský

Pramen:
Zpráva ČTK z 10. června 2006

Pravidelná rubrika Kratochvilná vyprávění o tajemných místech se vysílá v rámci každého čtvrtého Planetária v měsíci.
Další texty, uveřejněné v této pravidelné rubrice najdete V ARCHIVU.

Spustit audio