Etruské vápencové lomy a badatelé z Čech

3. březen 2019

Čeští archeologové za pomoci nejmodernějších metod zkoumají technologie starověké těžby vápence poblíž etruských Tarquinií.

Itálie je země archeologii zaslíbená. Stopy pravěké a především antické minulosti se tam nacházejí doslova na každém kroku. Není divu, že si v Itálii touží takříkajíc „kopnout“ i archeologové odjinud, nejen ti domácí. Patří k nim i badatelé z České republiky. Třeba ti, kteří se na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy účastní programu, věnovaného v poměrně širokém záběru témat antickému kulturnímu dědictví. Archeologický výzkum, který v rámci tohoto programu probíhá, je zaměřen především na památky a lokality spjaté s historií Etrusků – starověkého etnika, které kdysi sídlilo v Etrurii, na území střední a severní Itálie.

Tým našich badatelů působí v Itálii na dvou lokalitách. Mimo jiné zkoumá i starověké vápencové lomy poblíž etruských Tarquinií. Jeden z nich jsme navštívili spolu s archeologem Martinem Trefným z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň ředitelem Podřipského muzea v Roudnici nad Labem. Poslechněte si jeho povídání... Dozvíte se, jak se podařilo určit, že se ve zkoumaném lomu těžil kámen především ve 4. století před Kristem. Další objevy našich archeologů se pak týkají především technologií a metod, užívaných ve starověku právě při těžbě vápence.

autor: frv
Spustit audio