Daleká pouť ke kometě 46P/Wirtanen

22. leden 2003

Rozhovor s Ivo Míčkem, členem České astronomické společnosti a Společnosti pro meziplanetární hmotu o misi sondy Rosetta.

Někdy v průběhu měsíce ledna se na svou předlouhou pouť ke kometě Wirtanen měla vydat sonda Evropské vesmírné agentury (ESA), nazvaná Rosetta. Ještě v době, kdy jsme náš pořad točili, se to zdálo být jisté. Jen přesné datum startu nebylo známé. Původně měla Rosetta startovat 13. ledna. Ke startu však nedošlo. O den později ESA oznámila, že start nosiče Ariane 5G se sondou Rosetta byl odložen a nový termín bude stanoven po analýze příčin výbuchu nosné rakety při jejím posledním startu v prosinci 2002. Aby bylo možné splnit všechny úkoly mise, musela však být sonda vypuštěna do konce měsíce ledna... Tyto informace jsme měli, když jsme točili náš pořad. Až později, ve čtvrtek 16. ledna vyšlo najevo, že start sondy Rosetta byl odložen ne o několik dní, ale hned o dva a půl roku! Jak uvedla BBC, rozhodnutí bylo učiněno v obavě o spolehlivost nosné rakety Ariane 5G. Časová prodleva dává vědcům možnost najít nový cíl, jinou kometu, za níž by se sonda Rosetta měla vydat. Snad tedy v létě roku 2005. A tak vám misi sondy Rosetta představujeme s daleko větším předstihem, než jsme původně měli v úmyslu. Článek ponecháváme v původní podobě, jako přepis rozhovoru, který v Planetáriu zazněl. Vše, co je v něm řečeno totiž v principu platí. Jen místo komety Wirtanen si musíte dosadit nějakou jinou kometu; i asteroidy, s nimiž se sonda na své pouti možná setká budou nejspíš jiné. A nevšímejte si letopočtů... Kdo ví, jak to nakonec všechno dopadne. Ale teď už se pojďme věnovat rozhovoru, tak jak zazněl v Planetáriu...


Sonda Deep Space 1 se v září 2001 přiblížila na pouhé 2000 km k jádru komety Borrelly

Rosetta není první sonda, která se setká s některou z komet. Podobná setkání se už v minulosti uskutečnila... Jaká to byla setkání a se kterou kometou? Na to jsme se zeptali Ivo Míčka.

Určitě si vzpomenete na flotilu sond, které se v roce 1986 věnovaly nejznámější kometě, Halleyově. Jednalo o souhrnný výzkum za pomoci sond Vega 1, Vega 2, japonských sond, označených jako Sakigake a Suisei a také sond Giotto a ICE. Sondu Giotto vypustila Evropská kosmická agentura. ICE (International Cometary Explorer) byla americká sonda, kterou vypustila NASA původně pod jiným názvem a s jinými úkoly; ve vesmíru už nějakou dobu pobývala. Vega 1 a Vega 2 byly sondy, na kterých byl i československý rukopis. Na vývoji a letu těchto sond se totiž podílely země, organizované v programu Interkosmos. Halleyova kometa byla prestižním cílem, z hlediska vědeckého tu však byl velký problém především v tom, z jakého úhlu a z jaké pozice se sondy ke kometě přibližovaly. Let sond byl velmi obtížný, protože se s kometou střetávaly čelně. Z toho důvodu mohla při největším přiblížení sonda Giotto měřit a provádět výzkumy v bezprostřední blízkosti Halleyovy komety jen několik málo okamžiků. Ostatní sondy, které prolétaly ve vzdálenosti několika set tisíc až milionů kilometrů byly používány pro zpřesnění dráhy a pro lepší navádění sondy Giotto; ve velkém oblaku prachu a plynu poblíž jádra byla totiž orientace velmi obtížná. Od 80. let minulého století tedy můžeme začít hovořit o výzkumech komet pomocí kosmických sond, těles vytvořených člověkem.

Přejděme teď k sondě Rosetta. Proč byla jako její cíl vybrána právě kometa Wirtanen?

Kometa Wirtanen byla objevena relativně nedávno, v roce 1948, Carlem Wirtanenem z Lickovy observatoře v Kalifornii. Můžeme ji považovat za kometu, která patří do vnitřku naší sluneční soustavy; její vzdálenost v perihéliu se pohybuje kolem 1,5 AU (astronomické jednotky) a v aféliu, tedy v nejvzdálenějším bodě dráhy, je to zhruba 4-5 AU. Dráha komety Wirtanen je pro nás zajímavá tím, že tato kometa se příliš neopotřebovává, protože nezalétá až úplně ke Slunci, neoblétá ho příliš blízko, ale vrací se jakoby z prostoru před Sluncem zase zpátky do útrob sluneční soustavy. Kometa má za sebou velmi bouřlivý vývoj. Působením Jupiterovy přitažlivosti se prudce měnila její dráha a navíc se v poslední době díky radiovým měřením ukazuje, že má i zajímavé jádro. Není sice nijak velké, má necelé 3 km na délku a zhruba tři čtvrtě kilometru v průřezu a je to nepravidelné těleso. Ukazuje se však, že s ohledem na aktivitu této komety je to těleso, na kterém bychom mohli přistát s nějakým výsadkovým modulem a mohli bychom provádět měření přímo z povrchu. Což je úžasný nápad a úžasný cíl. A právě takový cíl bude mít i sonda Rosetta s přistávacím zařízením, které se jmenuje RoLand - Rosetta Lander.

RoLand by měl tedy na kometě Wirtanen přistát. Jak však bude jeho přistání technicky vyřešeno, vzhledem k nepatrné (a v podstatě zanedbatelné) přitažlivosti na povrchu kometárního jádra?

Především půjde o koordinaci letu sondy s letem kometárního jádra. Bude to let ve formaci, což znamená, že sonda se po úpravě své dráhy ve sluneční soustavě postupně dostane do závěsu za kometu, zbrzdí se a dokonce bude kolem kometárního jádra obíhat. A to po dobu asi sedmnácti měsíců. Sonda Rosetta je vybavena panely slunečních baterií, a tak půjde také o životnost tohoto důležitého zdroje energie, třeba s ohledem na vliv částic, které bude kometa uvolňovat do okolního prostoru. Půjde také o to, jestli se povede najít na povrchu jádra vhodné místo, kam by mohl přistávací modul zamířit a kde by se mohl doslova a do písmene přikurtovat, přišroubovat k povrchu. U komety Wirtanen totiž pochopitelně vůbec nemůžeme mluvit o přitažlivosti, jakou známe od nás ze Země. Přitažlivost je tu tak nepatrná, že by se sonda mohla při pokusu o přistání odrazit, a to třeba tak, že by se nemohla k jádru jen tak snadno vrátit zpátky. A tak se ihned po přistání onen malý hranol RoLandu se třemi roztaženými nožkami přišroubuje do kometárního povrchu, pokud to půjde a začne vysílat údaje o tom, co naměří na povrchu kometárního jádra o jeho složení, teplotě a podobně. Tento signál půjde na mateřskou sondu, která bude obíhat kolem kometárního jádra, protože tato sonda má dostatečný vysílač a bude zorientována tak, aby mohla signál předávat dál na Zemi. Pokud se všechno povede, bude přistávací modul vysílat z povrchu komety asi 60 hodin. Pak budeme muset zase chvilku počkat, až se mu dobijí baterie. I tento modul je totiž vybaven slunečními bateriemi, takže pokud se povede aby na místo přistání svítilo Slunce a baterie se budou dobíjet a přístroje fungovat, můžeme se dočkat z povrchu kometárního jádra i opakovaného vysílání. Nepůjde tedy o žádnou misi ve stylu filmů Armageddon nebo Drtivý dopad, ale naopak o krásnou čistou techniku a vědu ve své ryzí podstatě.

Můžete říci něco podrobnějšího k tomu, co vlastně bude sonda na povrchu komety zjišťovat a měřit? Psalo se, že by na Zemi měly být odeslány i fotografie povrchu jádra.

Obě sondy, jak letová, tak i přistávací část se určitě budou snažit o snímkování kometárního jádra; právě proto, že půjde o let ve formaci. Znamená to, že díky dlouhodobému zaparkování mateřské sondy na oběžné dráze kolem kometárního jádra budeme moci sledovat jeho postupný vývoj a změny jeho chování během průletu sluneční soustavou, tak jak se bude postupně zahřívat a zase ochlazovat. To je samozřejmě úžasný pokrok, protože něco podobného jsme nikdy z takové blízkosti pozorovat nemohli; zvláště pak ne po tak dlouhou dobu. Uvidíme, jak se budou chovat různě zahřátá a osvícená místa kometárního jádra; právě ta místa, kde může například docházet k přehřátí a k výtryskům, "jetům", které působí také třeba na tvar kometárního jádra. Může přitom dojít k odlomení nějaké jeho části, což se běžně stává a my můžeme být svědky docela zajímavé podívané, protože nikdy dopředu nemůžeme předvídat, co všechno se na povrchu jádra stane. Pochopitelně půjde i o průzkum materiálu, ze kterého kometární jádro sestává. Jak předpokládáme, je to vlastně původní materiál, který tady ve sluneční soustavě byl, když se formovala. Je to zárodek; hmota, která se tu skládala, když vznikala sluneční soustava. A jak to tak vypadá, tak právě i díky kometám má naše planeta atmosféru a vodu. O kometách se soudí, že právě ony byly hlavním zdrojem vody, kterou tady na Zemi máme.

V té souvislosti se pochopitelně psalo i o tom, že jeden z hlavních úkolů sondy Rosetta je nalézt na kometě Wirtanen nějaké stopy života. Je to opravdu tak? Je to hlavní úkol sondy?

Není to primární cíl, ale jak známo, nic nám nebrání takové cíle měnit. Určitě by to bylo úžasné, ale sonda má za úkol v první řadě zjistit chemické složení jádra. Najde-li zde prvky, které povedou k domněnkám, že by z nich mohl vzniknout nějaký život, tak budiž. Ale pozor, bavíme se především o nějakém velmi primitivním životě, který bychom asi jen těžko dokázali rozpoznat napoprvé. Můžeme se bavit i o tom, že průzkum jádra povede k nějakému zpřesnění podmínek, za kterých by byl třeba život na podobném jádru komety možný. Jedna z teorií totiž říká, že se právě komety postaraly o dopravu jednoduchých prvků ze kterých mohl později vzniknout život na naší planetě. Znovu ale opakuji, že toto není hlavní cíl mise. To, oč půjde, je především získání základních fyzikálních charakteristik jádra, chemického složení a zjištění všeho, co se s kometou děje, když prolétá kolem Slunce, když je jím kometa prohřívána a když z ní uniká do okolního prostoru prach, plyn a částice z kometárního jádra. To tedy budou ta primární měření, která bude provádět jak přistávací, tak i orbitální část sondy Rosetta.

Rosetta poletí ke kometě Wirtanen po poměrně komplikované dráze a také poměrně dlouho. K tomu o čem jsme hovořili, tedy k přistání na kometě, dojde až v letech 2011 a 2012. Proč je ta dráha tak složitá a proč sonda poletí tak dlouho?

Jak už jsem říkal, problém je v synchronizaci dráhy sondy s dráhou komety. Abychom se mohli za kometu zavěsit a dostat se k ní v nějaké optimální přibližovací rychlosti, musí sonda Rosetta v naší sluneční soustavě udělat několik manévrů, které ji k té kometární dráze přiblíží. Znamená to, že se Rosetta po zaparkování na oběžné dráze kolem Země vypraví nejprve k Marsu; od Marsu se vrátí zpátky k Zemi a pak se, po průletu kolem dvou asteroidů v roce 2011 dostane do blízkosti komety, kde se bude snažit o už zmíněná měření. Za pomoci stávající kosmické techniky si totiž nemůžeme dovolit sledovat kometu pomocí kosmické sondy přímo, na to nám motory a zásoby paliva nestačí. Proto využíváme možnost urychlení a nasměrování sondy do požadovaného směru gravitačním prakem, to znamená těsným přiblížením k nějaké planetě, třeba k Marsu nebo naší Zemi. Sonda pak bude pokračovat dál, aniž by musela ve zvýšené míře používat svých motorů, které bude potřebovat na jemné korekce při oběhu kolem kometárního jádra. A nejprve tam musí nějak přibrzdit. Předpokládá se, že se sonda bude pohybovat ve vzdálenosti od 5 do zhruba 50 kilometrů od jádra. Teprve po jeho dokonalém zmapování se přistoupí k tomu, že se Rosetta ještě více přiblíží k povrchu a vypustí ze svých útrob přistávací část, která bude dopadat volně na povrch jádra komety Wirtanen. Přišroubuje se do něj - a nebo přibije.

Bylo řečeno, že sonda Rosetta cestou mine dva asteroidy. Bylo by určitě škoda to nevyužít...

S asteroidy už máme jakousi zkušenost, především díky sondě NEAR-Shoemaker, která kroužila v minulých letech na oběžné dráze kolem planetky Eros a dokonce, byť to neměla v popisu práce, na Erotovi přistála. Rok a něco pak byla sonda hibernována, ve stínu; její přístroje zamrzly. Od okamžiku, kdy na ní zase začalo svítit Slunce, se ji technici z pozemních řídících středisek pokouší znovu oživit. Bylo by úžasné, kdyby se něco takového povedlo. Ale vraťme se zpět, k sondě Rosetta. Co se zmíněných asteroidů týče, půjde jen o další výzkum. Samozřejmě to neznamená, že už o asteroidech víme vše. Asteroidy rovněž patří mezi materiál, který tu byl na samotném začátku, kdy se formovala sluneční soustava. Doposud ještě neznáme obrovské množství údajů o tom, jak vlastně asteroidy fungují a proč jsou takové, jaké jsou. Proto se k jejich výzkumu využívá každá možnost. Sonda Rosetta v roce 2006 navštíví asteroid Otawara a v roce 2008 asteroid Siva. Půjde ale jen o volný průlet, zaměřený především na snímkování, získání nějakých základních fyzikálních charakteristik, změření rozměrů a případně i na zkoumání, zda například takováto planetka nemá nějakého dalšího průvodce ve svém okolí a podobně.

Co se stane se sondou Rosetta až skončí její mise ke kometě Wirtanen?

Sonda bude asi využívána co nejdéle - podle životnosti panelů slunečních baterií, protože ty budou asi nejvíce ohrožené a choulostivé. Kometa totiž, jak už jsem říkal uvolňuje velké množství materiálu a ten bude působit erozi. Bude postupně dopadat na povrch slunečních baterií a ty budou slepnout a slábnout, až nakonec sonda přestane dostávat dostatečné množství energie a zmlkne. Není zatím plánováno, že by byla v budoucnu sonda využita nějakým jiným způsobem nebo že by se dokonce měla vrátit zpátky na Zemi. To bude úloha pro další mise, které se teprve chystají. Je škoda, že se nedávno Američanům nepovedla mise se sondou CONTOUR.

Mohli bychom se ještě nakonec zmínit o dalších podobných výzkumech, které v těchto dnech probíhají?

Určitě nás bude zajímat, jak dopadne mise Deep Impact, která má namířeno ke kometě P/Tempel-1 a určitě i to, jak bude vypadat společný japonsko-americký projekt Muses-C, který by měl poprvé v historii dopravit na Zemi vzorky z asteroidu. Necháme se také překvapit, jak to dopadne se sondou Stardust, která se má zúčastnit výzkumu komety Wild-2 a dopravit na Zemi vzorky prachu z této komety. Další velký projekt, který je zaměřen na podobný způsob sběru materiálu je projekt Genesis. Ten by se měl vedle prachu, který se pohybuje naší sluneční soustavou a je mezihvězdného původu, zabývat i sběrem prachu, který je kometárního nebo asteroidálního původu. Což bude opět očekáváno s velkým napětím, protože vědci konečně dostanou do rukou vzorky materiálu, který tady byl na začátku, při vzniku naší sluneční soustavy.

Snad se to všechno podaří.
Bude-li v roce 2011 ještě existovat Planetárium, buďte si jisti, že vám o úspěších či neúspěších sondy Rosetta u komety Wirtanen sdělíme veškeré podstatné informace.


Ptal se Frederik Velinský

Foto NASA.

DODATEK: Zajímavé odkazy, aktuální informace:
Rosetta - sci.esa.int/rosetta
Sonda Stardust - stardust.jpl.nasa.gov
Deep Space 1 - nmp.jpl.nasa.gov/ds1
Deep Impact - deepimpact.umd.edu
Z českých stránek doporučuji Instantní astronomické noviny
, aktuální události kosmonautiky najdete i na stránkách Vesmírného kalendáře pražského Planetária. Novinky přináší i Expresní astronomické infromace a na českém webu nechybějí ani stránky, věnované výhradně kometám.

autor: frv
Spustit audio