Casanovský badatel Bernhard Marr se do Čech přistěhoval ze Slovenska

19. duben 2020

Dnešní výročí týdne bude patřit historikovi Bernhardu Marrovi. Narodil se v německé rodině v Šuranech na jižním Slovensku 19. dubna 1856.

Od dětství měl talent na jazyky – vedle mateřské němčiny uměl také maďarsky, a když se rodina Marrových odstěhovala do Prahy, kde žil Bernhardův dědeček, naučil se i česky.

Z Prahy se rodina přesunula do Duchcova, kde si otec Bernharda Marra otevřel měditepeckou dílnu.  Po absolvování nižší reálné školy v Teplicích a vyšší v Praze se Bernhard Marr začal na technické škole v Chemnitz učit měditepcem. Po skončení studií pracoval jako konstruktér v továrně Ringhoffer na Smíchově. Dlouho tu ovšem nezůstal po nějaké době převzal otcovu dílnu a vrátil se do Duchcova.

Začal se věnovat studiu cizích jazyků – postupně jich ovládl pěknou řádku: francouzštinu, angličtinu, italštinu, ruštinu, španělštinu a dokonce i hebrejštinu a aramejštinu.

Zabýval se lingvistikou a fonetikou. Zároveň neopustil ani svůj původní obor - konstruování, a vymyslel například nový typ čerpadla.

Zajímal se také o historii a filozofii. Jeho hlavním zájmem byla ale jedna z nejslavnějších postav spjatá s Duchcovem – Giacomo Casanova. 23 let studoval Casanovovu korespondenci, kterou pečlivě a podrobně zpracoval. Stal se tak předním odborníkem na casanovskou pozůstalost a jeho práce je dodnes zásadním východiskem pro badatele, kteří se literární pozůstalosti Giacoma Casanovy chtějí věnovat. Bernhard Marr zemřel 4. března 1940.

Das Jubiläum der Woche gehört dem Historiker Bernhard Marr. Marr wurde in eine deutsche Familie in der Stadt Schuran in der Südslowakei am 19. April 1856 geboren. Schon in seiner Kindheit merkte man sein Talent für Fremdsprachen. Neben seiner Muttersprache Deutsch konnte er auch ungarisch und nach dem seine Familie nach Prag zu seinem Opa zog, lernte er auch Tschechisch. Von Prag ging es nach Dux, wo sein Vater eine Kupferwerkstatt hatte. Nach dem absolvieren der Realschule in Teplitz-Schönau lernte Bernhard Marr an der Technischen Schule in Chemnitz das Kupferschmiedehandwerk. Nach Beendigung des Studiums arbeitete Marr al Konstrukteur in der Fabrik Ringhoffer in Pragerstadtteil Smíchov.

Lange blieb Bernhard Marr in Prag nicht: er kehrte nach Dux zurück und übernahm die Werkstatt seines Vaters. Er widmete sich dem Studium von Fremdsprachen und konnte eine große Reihe von ihnen sprechen: Französisch, Englisch, Italienisch, Russisch, Spanisch und sogar Hebräisch und Aramäisch. Bernhard Marr widmete sich der Linguistik und Fonetik. Gleichzeitig hat er aber seinen ursprünglichen Beruf als Konstrukteur nicht vergessen und hat eine neue Konstruktion einer Pumpe erfunden. Bernhard Marr interessierte sich auch um Geschichte und Philosophie: sein Interesse weckte die wohl bekannteste Persönlichkeit von Dux: Giacomo Casanova.

23 Jahre studierte Marr seine Korrespondenz, welche er gründlich verarbeitete. Damit wurde Bernhard Marr zum führenden Experten des Casanova-Nachlasses und seine Arbeit dient bis heute als Ausgangsmaterial für Forscher, die sich dem literarischen Nachlass Casanovas widmen wollen.  Bernhard Marr starb in Dux am 4. März 1940.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.