Archivní nahrávka o germanizaci Prahy. Vlci v Krušných horách. Výročí bratislavského luterána C. E. Schmidta

27. říjen 2023

Po kratší pauze jsme se opět vypravili do rozhlasového archivu, abychom pro vás našli další zajímavou německojazyčnou nahrávku.  Tentokrát uslyšíte hlas protektorátního náměstka pražského primátora Josefa Pfitznera, historika a profesora pražské německé univerzity. Nahrávka je z roku 1940 a Pfitzner na ní mluví o přejmenovávání pražských ulic.

Komise, která měla na starost přejmenování ulic původně vytipovala asi 2000 míst, ale nakonec jich byl přejmenován jen zlomek z tohoto počtu, jak v pořadu vysvětluje historik z Masarykovy univerzity v Brně Jiří Němec.

Komise vycházela z přesvědčení, že Praha je staré německé město – to se také snažila i symbolicky naznačit ve výběru nových názvů ulic, náměstí nebo sadů.

O německé podstatě Prahy ostatně napsal i Josef Pfitzner knihu s názvem Tisíciletá Praha. Ta měla podle něj být ideovým vzorem pro germanizaci Prahy. Po válce byl Josef Pfitzner, původně profesor historie na německé univerzitě v Praze, popraven.

V další části pořadu si povídáme o návratu vlků na česko-německé pomezí a závěr je věnován výročí týdne. Tentokrát je tématem významný luteránský duchovní, bratislavský Němec Carl Eugen Schimdt.

Po vzniku Československa Carl Eugen Schmidt organizoval luteránskou církev na Slovensku a také vstoupil do Maďarsko-německé křesťansko-sociální strany, za kterou byl v roce 1920 zvolen senátorem. V roce 1941 odešel na odpočinek.

Byl odpůrcem národního socialismu a na konci války odmítal odejít do bezpečí před blížící se Rudou armádou. Po roce 1945 mohl Carl Eugen Schmidt zůstat v Československu, přestože německá evangelická církev zde byla zrušena. Zemřel v říjnu roku 1948 a je pochován na evangelickém hřbitově v Bratislavě.

autoři: Veronika Kindlová , Richard Šulko
Spustit audio