Za svou typickou tvář vděčí Františkovy Lázně Gustavu Wiedermannovi

24. srpen 2023

Výročí týdne tentokrát patří jednomu z nejvýznamnějších lázeňských architektů – Gustavu Wiedermannovi, který se narodil 24. srpna 1850 ve Františkových Lázních.

Jeho otec Karl byl městským architektem a Gustav se vydal v jeho stopách. Po studiích architektury v Praze, Grazu a Mnichově se vrátil domů, kde začal spolupracovat s otcem a plynule navázal na jeho práci. Wiedermannovy stavby měly charakteristickou podobu, která se stala typickou pro celé Františkovy Lázně: majestátní budovy ve stylu romantického historismu s bílo-žlutými fasádami.

Mezi nejznámější stavby Gustava Wiedermanna patří Společenský dům (Kursaal), Císařské lázně, nebo Nová kolonáda s Plynovými lázněmi. Je ale také autorem řady lázeňských vil a penzionů nebo budovy spořitelny v Chebu.

Ve Františkových Lázních Wiedermann postavil nejstarší pravoslavný kostel u nás. Kostel sv. Olgy. Další pravoslavné kostely navrhnul pro Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Za tyto budovy získal od ruského cara řád sv. Anny a od srbského cara řád svatého Sávy.

Gustav Wiedermann se zároveň aktivně účastnil veřejného života. Nejprve působil jako předseda okrašlovacího spolku ve Františkových Lázních, v roce 1900 byl dokonce zvolen starostou města a zůstal jím po deset let. Františkovy Lázně v této době zaznamenaly značný rozkvět.

Gustav Wiedermann zemřel v roce 1914. Na jeho počest byl lázeňský park ve Františkových Lázních přejmenován na Wiedermannův.

In dem heutigen Jubiläum der Woche sprechen wir über einen der bedeutendsten Kurarchitekten, Gustav Wiedermann.  Wiedermann wurde am 24. August 1850 in Franzensbad geboren. Sein Vater Karel war der Architekt der Stadt und Gustav trat in seine Fußstapfen.

Nach dem Studium der Architektur in Prag, Graz und München kehrte er in seine Heimatstadt zurück, wo er mit seinem Vater zu arbeiten begann und dessen Arbeit fortsetzte. Wiedermanns Bauten hatten eine charakteristische Form, die für die gesamte Region typisch wurde: majestätische Gebäude im Stil des romantischen Historismus mit weißen und gelben Fassaden.

Zu den berühmtesten Bauten von Gustav Wiedermann gehören das Gesellschaftshaus (Kursaal), die Kaisertherme oder die Neue Kolonnade mit den Gasbädern. Aber auch eine Reihe von Kurvillen und Gästehäusern oder das Sparkassengebäude in Eger gehören zu seinen Werken. In Franzensbad baute Wiedermann die älteste orthodoxe Kirche in unserem Land, die Hl. Olga.

Er entwarf weitere orthodoxe Kirchen für Karlsbad und Marienbad. Für diese Bauten erhielte er den Orden St. Anna vom russischen Zaren und vom serbischen Zaren den Orden des Heiligen Savas. Gustav Wiedermann nahm auch aktiv am öffentlichen Leben teil.

Zunächst war er Vorsitzender des Verschönerungsvereins in Franzensbad und im Jahr 1900 wurde er sogar zum Bürgermeister der Stadt gewählt. Er regierte die Stadt zehn Jahre. Franzensbad blühte in dieser Zeit erheblich auf. Gustav Wiedermann starb im Jahr 1914. Ihm zu Ehren wurde der Kurpark in Franzensbad in den Wiedermann-Park umbenannt.

Spustit audio