Willy Russ – keramik a sochař z Krásna, autor egerlandských kamen

7. červenec 2023

Ve výročí týdne si připomene umělce, od jehož narození uplynulo právě dnes 135 let. Dne 7. července 1888 se v Krásně nad Teplou (Schönfeld im Egerland) narodil Willy Russ.

Syn nezámožného muzikanta dostal do vínku velké výtvarné nadání. Obec mu proto poskytla finanční podporu, aby mohl vystudovat keramickou školu v Teplicích. Jako nadaný student pak získal stipendium na Wiener Kunstgewerbeschule, kde se orientoval na sochařství.

Po studiu si ve Vídni otevřel vlastní ateliér. Jeho první velkou zakázkou byla bronzová busty průmyslníka Adolfa Kruppa, po které získal řadu zakázek na návrhy pomníků, keramických plastik na fasády a podobně. Spolupracoval také s jednou z keramických továren v Teplicích-Trnovanech.

Na začátku 1. světové války byl odveden na frontu, kvůli zdravotním problémům byl ale zakrátko z bojů vyřazen. Po válce se natrvalo usadil v rodném Krásně, odkud pocházela i jeho žena. Založil si zde ateliér umělecké keramiky, vytvářel sošky ve stylu art deco, pomníky, plastické dekorace a další. Navrhl také Goethův pomník pro Mariánské Lázně a ve spolupráci s architektem Fritzem Hoffmanem spirálovou rozhlednu v Krásně.

Pro výstředního hraběte Coudenhove-Kalergi pak vytvořil velká kachlová kamna v podobě samotného hraběte pro zámek v Poběžovicích. Po poválečném znárodnění zámku byla kamna naštěstí rozebrána a uschována a dnes čekají na své znovupostavení.

Mnohem slavnější jsou monumentální tzv. egerlandská kamna, která Willy Russ vytvořil ve třicátých letech na objednávku národopisného muzea v Chebu. Kamna zdobí četné výjevy z života egerlandských venkovanů a veršovánky v egerlandštině. Nedávno byly zrekonstruovány a jsou opět k vidění v chebském muzeu.

Po válce byl Willy Russ vysídlen do Bavorska, kde se mu podařilo otevřít plnohodnotnou keramickou dílnu až v roce 1963. Zemřel v roce 1974 v Merskeshausenu.

Im Jubiläum der Woche erinnern wir an einen Künstler, der gerade heute, am 7. Juli vor 135 Jahren, also im Jahre 1888 in Schönfeld im Egerland geboren wurde: Willy Russ. Willibald Russ, Sohn eines armen Musikanten, war mit einem großen künstlerischen Talent gesegnet. Die Gemeinde unterstützte ihn deswegen finanziell, damit er an der Keramikschule in Teplitz studieren konnte. Als begabter Schüler erhielte er dann ein Stipendium für die Wiener Kunstgewerbeschule, wo er sich auf die Keramik spezialisierte. Nach dem Studium eröffnete er sein eigenes Atelier in Wien. Sein erster großer Auftrag war eine Bronzebüste des Industriellen Adolf Krupp. Danach erhielt er eine Reihe von Aufträgen für die Gestaltung von Denkmälern, Keramikskulpturen für Fassaden usw. Er arbeitete auch mit einer der Keramikfabriken in Teplitz-Turn zusammen. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er an die Front einberufen, musste sich aber wegen gesundheitlicher Probleme bald aus dem Kampfgeschehen zurückziehen. Nach dem Krieg ließ er sich dauerhaft in seiner Heimatstadt Schönfeld nieder, aus welchem auch seine Frau stammte.

In Schönfeld richtete er sein Atelier für Künstlerkeramik ein und schuf Statuen, Denkmäler, plastische Dekorationen und vieles mehr im Stil des Art déco. Er entwarf auch das Goethe-Denkmal in Marienbad und in Zusammenarbeit mit dem Architekten Fritz Hoffman den Spiralaussichtsturm in Schönfeld.

Für den exzentrischen Grafen Coudenhove-Kalergi schuf er für das Schloss in Ronsberg einen großen Kachelofen in Form des Grafen selbst. Nach der Verstaatlichung des Schlosses in der Nachkriegszeit wurde der Ofen glücklicherweise abgebaut und eingelagert und wartet bis heute auf seinen Wiederaufbau. Viel berühmter ist der monumentale, sogenannte Egerland-Ofen, den Willi Russ in den 1930er Jahren im Auftrag des Ethnografischen Museums in Eger schuf. Der Ofen ist mit zahlreichen Szenen aus dem Leben der Egerländer Bauern und Sprichwörtern in Egerländer Mundart verziert. Der Ofen wurde kürzlich rekonstruiert und ist nun wieder im Museum in Eger zu sehen.

Nach dem Krieg wurde Willi Russ nach Bayern vertrieben, wo er erst 1963 wieder eine vollwertige Keramikwerkstatt eröffnen konnte. Willy Russ starb am 27. Juni 1974 in Merkershausen.

Spustit audio