Výzkumníci z ústecké univerzity hledají nanomateriály pro zdravotnictví i ochranu životního prostředí

22. únor 2022 13:59

Na přírodovědecké fakultě ústecké univerzity vzniklo Centrum nanomateriálů a biotechnologií. K dosavadnímu výzkumu přibyly právě biotechnologie.

Akademici a studenti se v centru zaměřují na nové materiály pro zdravotnictví a ochranu životního prostředí. Jejich poznatky se dají využít třeba při léčbě onkologických onemocnění.

„Tady jsme u konfokálního mikroskopu. Máme tady sferoid, což je vlastně otevřený malý umělý nádor. My ho můžeme pozorovat a zjišťovat, jaké má vlastnosti a zda na něj zabírají některá léčiva, která na něj aplikujeme, nebo jestli ho naopak některá nepodporují v růstu,“ ukazuje Jiří Smejkal barevný obrázek na monitoru v laboratoři optické mikroskopie, kde se využívá fluorescence.

Profesorka Pavla Čapková pak popsala jeden z aktuálních velkých projektů: „Teď se věnujeme nanovlákenným materiálům pro záchyt odpadních plynů – pro selektivní sorbci metanu, CO2, vodíku. Nejen, že ty plyny chceme selektivně zachytit, chtěli bychom také, aby se daly zpětně použít.“

V CENAB zkoumají nanomateriály pro využití v biomedicíně a pro ochranu životního prostředí

Tyto materiály zkoumá například doktorka Monika Vostiňáková. Pracuje s takzvaným autosorbem.

„Je to přístroj na měření absorbovaného objemu oxidu uhličitého. To znamená, že vytvoříme nějaký materiál, o kterém si myslíme, že bude vhodný pro záchyt oxidu uhličitého. Ten dáme do přístroje, ve kterém dochází k absorpci oxidu uhličitého do materiálu. Poté dojde k desorpci a my zjistíme, kolik plynu materiál absorboval,“ popisuje Vostiňáková.

V CENAB zkoumají nanomateriály pro využití v biomedicíně a pro ochranu životního prostředí

Centrum nanomateriálů a biotechnologií řeší devět výzkumných projektů. Už dříve ale slavili výzkumníci přírodovědecké fakulty úspěchy – mají tři patenty.

„Jeden z těch patentů je zaměřen na nanovlákenné materiály pro filtrace, kde ty materiály mají antimikrobiální vlastnosti. Druhý je zaměřen jako zdravotní prostředek – v podstatě na zlepšení hojení ran. Ten je licencován s firmou Nano Medical a je tam potenciál výroby. Ten třetí patent je z oblasti mikrofluidiky – je to jakési zařízení, které je zaměřeno na kultivaci třídimenzionálních buněčných kultur,“ přiblížil patenty vedoucí centra Jan Malý.

Spustit audio

Související