Ústecká univerzita chce zkoumat alternativní možnosti získávání energie. Má připravené projekty za víc než 2,5 miliardy korun

21. únor 2022 09:02

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chystá velké projekty k přechodu regionu na nové zdroje energie a ukončení těžby hnědého uhlí. Z Fondu spravedlivé transformace má tato vysoká škola projekty za víc než 2,5 miliardy korun. Celkově je na podporu regionu po ukončení těžby uhlí připraveno 16 miliard korun.

„Plovoucí fotovoltaika – akumulace a skladování té energie. U vodíkových mobilit se zase zkoumá opotřebování těch technologických částí v těch vozech, které využívají vodíkový pohon, takže tam je to i otázka materiálového výzkumu,“ představil zamýšlené oblasti výzkumu u jednoho z univerzitních projektů rektor ústecké univerzity Martin Balej.

Vedle výzkumu v oblasti energetiky chce univerzita Jana Evangelisty Purkyně pořádat například kempy pro mládež, rozšířit univerzitu třetího věku nebo víc spolupracovat se školami, aby byli absolventi pružnější ohledně budoucího zaměstnání.

„Tak, jak jsme my byli zvyklí, že jsme studovali už od základní či střední školy a už jsme věděli, že chceme být třeba učitelé nebo ekonomové, tak teď se bude ta situace měnit – chceme, aby to vzdělávání bylo daleko flexibilnější, aby produkovalo lidi, kteří jsou schopni se na tom trhu práce daleko lépe uplatnit a přizpůsobit se těm změnám,“ vysvětlil Balej.

Oba projekty ústecké univerzity za zhruba 2,5 miliardy korun, které mají pomoci s obnovou regionu po ukončení těžby uhlí, jsou plánované na 5 let a začít by mohly v příštím roce.

UJEP už spolupracuje s českými vědeckými špičkami v oboru energetika

Podle krajské radní Ivy Dvořákové z ODS se univerzitě díky tomu otevírá možnost spolupráce s dalšími partnery.

„Z naší skutečně moderní univerzity se stává velmi bohatá nevěsta – očekáváme zvýšený zájem jiných prestižních univerzit, které díky tomu naváží spolupráci s UJEP,“ uvedla Dvořáková.

Podle rektora Martina Baleje už ale univerzita s významnými partnery spolupracuje: „Je to ČVUT, VŠCHT, Ústav jaderného výzkumu v Řeži, je to další ústav akademie věd – je to to nejlepší, co se energetice věnuje.“

Vedle dvou vlastních projektů spolupracuje univerzita i na dalších projektech z fondu spravedlivé transformace. Jde například o využití vodíku v ústecké MHD nebo ukládání energie do Země v rámci projektu Synergis.

autor: Jan Bachorík
Spustit audio

Související