Tři kameny jsou zeď: Příběhy z dějin archeologie

Před 30 lety se v Alpách našla mumie muže z pravěku, slavný Ötzi. Na výzkumu jeho výbavy a oblečení se podíleli i čeští odborníci ze Zlína. Co zkoumali a s jakým výsledkem?

Knihu příběhů z dějin archeologie Erika H. Clinea „Tři kameny jsou zeď“ z produkce nakladatelství Vyšehrad můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.

Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte přitom uvést své plné jméno a poštovní adresu, abychom věděli, kam případnou výhru poslat. Máte na to čas do neděle 21. března. Hodně štěstí!

Správná odpověď na minulou otázku

Jak se jmenoval čtvrtohorní jelen, jehož hlavu zdobily obrovité lopatovité parohy, které mohly mít v dospělosti rozpětí až čtyři metry? Kdy tito jeleni vyhynuli?

Jednalo se o druh Megaloceros giganteus, který si v anglofonní oblasti vysloužil pojmenování Irish elk, irský los. Ne proto, že by žil výhradně v Irsku, ale právě odtamtud jsou známé jeho krásně dochované kosterní pozůstatky. Někdy se mu říká i veledaněk. Nejmladší pozůstatky těchto velkých jelenů pochází ze západní Sibiře. Radiokarbonové datování prokázalo, že jsou staré nějakých 7 700 let. Někdy tou dobou tedy megalocerové nejspíš definitivně vyhynuli.

Knihu Maji Säfströmové „Ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů“ od nás za svou odpověď dostane pan Pavel Sedláček z Bystřice nad Pernštejnem. Gratulujeme.

kniha, čtenář, knihy, literatura

O soutěži

Každý měsíc hrajeme o hodnotnou novou knihu. Soutěžní otázku uslyšíte na konci každého pořadu a její znění najdete i na tomto místě. Knihu vyhraje ten z vás, jehož odpověď bude co nejpřesnější a nejúplnější (není-li stanoveno jiné kritérium). Správné znění odpovědi spolu se jménem výherce se dozvíte přímo v pořadu a také zde, na našem webu.