Tajemství našich letokruhů - Eva Roubíčková

Eva Roubíčková

„Mami, v čem jsem se změnila?“ ptala se v roce 1938 s pláčem šestnáctiletá Eva Mändelová ze Žatce své maminky, když na ni cestou ze žateckého gymnázia házely děti kameny. „Ty ses nezměnila – to jen oni se změnili,“ říkala ji matka. Dívka z židovské rodiny uprchla ze Žatce krátce před připojením českého pohraničí k nacistické říši. Žila v Praze, kde s nevyhnula předvolání do transportu. Čtyři roky strávila v terezínském ghettu. Přežila jako jediná z rodiny.

Proč? I na to se pokusil odpovědět tento díl pořadu Tajemství našich letokruhů.