S balony na Venuši

12. duben 2009

Díky své příhodné vzdálenosti od Slunce, velikosti, hmotnosti i hustotě byla Venuše označována jako dvojče naší Země; zvláště když se ukázalo, že má atmosféru a oblačný příkrov. Jenže všechny představy padly s šokujícími zjištěními prvních kosmických sond, které k Venuši dorazily v 60. letech.

Na povrchu není voda, panuje tam doslova peklo - žár dosahuje až téměř k 500 stupňů Celsia. Tlak na povrchu, který je stokrát větší než na Zemi. za několik minut všechny sondy rozdrtil. Atmosféra je plná oxidu uhličitého a z oblak zřejmě prší kapičky kyseliny sírové. Tedy rozhodně žádná idylka...
Napomoci odhalovat Venušina tajemství má také "balónový projekt", který připravuje americká NASA. Vize je taková, že mezi lety 2020 - 2025 vyšle k planetě flotilu kosmických sond, jejíž součástí budou speciální atmosférické balóny. Záměr předpokládá, že sonda bude kroužit na oběžné dráze kolem planety, zatímco dva balóny se budou vznášet v atmosféře a dvě laboratoře přistanou na povrchu Venuše. Vzhledem k velmi drsným podmínkám na Venuši se počítá s omezenou životností, u balónů nejméně jeden měsíc, přistávací moduly nejvíc několik hodin. Nashromážděné poznatky by však měly značně obohatit naše dosud velmi chabé znalosti o tamních podmínkách, tvrdí v časopise New Scientist jeden z vedoucích týmu Mark Bullock. Vědci např.chtějí zjistit, co se stalo s oceány vody na Venuši. Odborníci se domnívají, že v počátcích existence planety se voda na jejím povrchu vyskytovala - přinejmenším v takovém množství, že byla schopna pokrýt celý povrch planety ve vrstvě o tloušťce zhruba 100 m. Avšak skleníkové klima na Venuši nakonec vysušilo většinu přítomné vody, nakonec pomalu ustal i pohyb litosférických desek. Sondy by mohly odtajnit případnou geologickou aktivitu planety i původ současné husté atmosféry z oxidu uhličitého, která působí na povrch planety tlakem téměř stokrát vyšším než pozemská atmosféra.
Mise, která má následovat po průzkumné misi k Jupiteru, bude složitá nejen po technologické stránce, ale samozřejmě i velmi nákladná. Odhady hovoří až o 4 miliardách dolarů. Proto se s přípravami začíná už teď.

Pravidelná rubrika Mýty, domněnky, objevy a omyly astronomie se vysílá v rámci každého třetího Planetária v měsíci.

autor: Miroslav Zimmer
Spustit audio