Rudolf Schrötter ‒ slavný designer, kterého skoro nikdo nezná

2. duben 2016

Dnes si připomene člověka, jehož jméno zná málokdo, jeho práci ale téměř každý. Jmenoval se Rudolf Schrötter a narodil se 3. dubna roku 1887 v saském Freitalu.

Vyučil se kresličem a tuto profesi pak vykonával ve sklárnách v Kolíně nad Rýnem. V roce 1912 nastoupil jako návrhář skla do Rudolfovy hutě v Dubí, která patřila sklářské společnosti Inwald. Přijetí Rudolfa Schröttera bylo pro Inwaldovy sklárny krokem víc než dobrým. Sklárny ve Schrötterovi získaly osobnost, která v následujícím půlstoletí vtiskla dubským výrobkům jejich nezaměnitelný charakter.

V Rudolfově huti se vyrábělo dekorační a stolní lisované sklo, které bylo na začátku minulého století zvykem zpracovávat tak, aby napodobovalo sklo broušené. Tento přístup ale Rudolf Schrötter odmítl a navrhoval osobité výrobky, které svůj lisovaný původ nezapírají, přesto jsou esteticky hodnotné a zároveň účelné.

Čtěte také

Málokdo v naší zemi asi nikdy nedržel v ruce některý z produktů Schrötterovy řady Boule. Jde o hladké zakulacené skleněné nádobí s okraji lemovanými řadou skleněných kuliček. V domácnostech jsou také často k vidění vázy s nápadnými zvířecími nebo rostlinnými motivy z řady Barolac, nebo žlábkované mísy, misky a dózy z řady Lord. Tím vůbec nejznámějším výrobkem s největší pravděpodobností vzešlým z návrhářské tužky Rudolfa Schröttera je bezesporu sklenička zvaná duritka.

Rudolf Schrötter zůstal firmě Inwald věrný během hospodářské krize, kdy se sklárna málem položila, i během druhé světové války, která znamenala tragédii pro zakladatele skláren - židovskou rodinu Inwaldů a zůstal tu i po znárodnění sklárny v roce 1945.

Jako odborník do odsunu nemusel, a tak pro Rudolfovu huť navrhoval až do svého odchodu do důchodu v roce 1958. Vysokou estetickou úroveň si dubské výrobky udržely i pak. Pokračovali v ní jeho žáci, mladí výtvarníci z Vysoké školy umělecko-průmyslové. Po odchodu ze sklárny se Rudolf Schrötter vrátil do rodného Německa a jeho další osudy, ani datum úmrtí se nám nepodařilo zjistit.

In der Rubrik Jahrestage der Woche erinnern wir uns an einen Menschen, dessen Name zwar nicht viel bekannt ist, aber sein Werk kennt fast jeder. Sein Name war Rudolf Schrötter und er wurde am 3. April 1887 im sächsischen Freital geboren. Er besuchte eine Zeichenschule und als Zeichner wurde er in der Pressglasmanufaktur in Köln am Rhein beschäftigt.

Durit (ilustr. obr.)

Im Jahre 1912 wurde er als Designer in der Rudolfshütte in Eichwald angestellt, die der Glasgesellschaft Inwald gehörte. Rudolf Schrötters Einstellung war für Glasfabrik Inwald ein guter Schritt in die richtige Richtung. Die Glasfabrik gewann in Schröder eine Persönlichkeit, die im nächsten Halbjahrhundert den Erzeugnissen aus Eichwald einen unverwechselbaren Charakter verlieh. In der Rudolfshütte wurden das Ornamentglas und Pressglas erzeugt. Am Anfang des vergangenen Jahrhunderts wurde es gewöhnlich so bearbeitet, um das geschliffenes Glas zu imitieren. Dieses Verfahren lehnte aber Rudolf Schrötter ab und entwarf eigenartige Produkte, die zwar ihre gepresste Herkunft nicht bestreiten, trotzdem besitzen sie aber einen hohen ästhetischen Wert und gleichzeitig sind praktisch. Es gibt nur wenige Leute in unserem Land, die noch nie ein Erzeugnis aus der Garnitur Boule von Schrötter in der Hand halten. Es handelt sich um glattes ovales Glasgeschirr, mit einer Reihe von Glaskugeln an den Rändern. In den Haushalten kann man auch oft Vasen mit auffälligen Tier- und Pflanzenmotiven sehen, die aus der Serie Barolac stammen, oder Schalen und Dosen mit Schliff-Motiv aus der Serie Lord. Das bekannteste Produkt überhaupt, das Rudolf Schrötter entwarf, ist ohne Zweifel das Glas, das unter dem Namen „duritka“ bekannt wurde.

Rudolf Schrötter blieb der Firma Inwald auch während der Wirtschaftskrise treu, als die Glasfabrik fast Pleite ging, und auch während des Zweiten Weltkriegs, der für die jüdische Familie Inwald, Gründer der Glashütte, eine Tragödie bedeutete. Er blieb dort auch nachdem die Glashütte im Jahre 1945 verstaatlicht wurde. Als Fachmann wurde er nicht vertrieben, und für die Rudolfshütte arbeitete er als Designer bis seine Rente im Jahre 1958. Die Produkte aus Eichenwald bewahren ein hohes ästhetisches Niveau auch später dank der Schüler von Schrötter, der jungen Künstler aus der Akademie für Kunst, Architektur und Design. Nachdem sich Rudolf Schrötter von der Glashütte zurückgezogen hatte, kehrte er zurück in seine Heimat, nach Deutschland. Sein Schicksal, nicht einmal seinen Sterbetag, gelang uns nicht festzustellen.

Spustit audio