Reginald Czermack – hasičský pionýr a alpinista z Teplic

3. březen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Reginald Czermack

Výročí týdne tentokrát patří muži, který se zapsal do dějin hasičství českých zemí a Rakouska: Reginaldu Czermackovi. Narodil se 4. března 1847 v Praze, odkud po vystudování gymnázia a obchodní akademie odešel do Teplic Teplitz, aby tu otevřel obchod s hasičskou technikou americké firmy Douglas.

Později si založil vlastní dílnu na hasičské stříkačky, která se časem rozšířila na velkou továrnu. V ní se kromě stříkaček vyráběly také sanitární vozy, hadice, čerpadla a další hasičská výbava.

Czermackovy výrobky získaly řadu odborných ocenění. Jeho patentní stříkačka se sacím zařízením obdržela dokonce státní cenu. Ekonomicky velmi úspěšná továrna nesla jméno: K.u.k.priv.Feuerspritzen-Pumpen-und Maschinen-Fabrik Reginald Czermack Teplitz in Böhmen.

Czermack se také silně angažoval ve vznikající organizace dobrovolných hasičů. Spoluzakládal českou zemskou hasičskou jednotu a také Internationale Vereinigung des Feuerwehr- und Rettungswesens. V roce 1889 byl zvolen prezidentem Celorakouského hasičského svazu.

Reginald Czermack byl zároveň zapáleným turistou a alpinistou. V Teplicích založil sekci německého alpského spolu Deutscher Alpenverien. Pro jeho potřeby nechal ve Stubaiských Alpách postavit Teplickou chatu.

Zasadil se také o vybudování meteorologické observatoře na Milešovce. Konec svého života prožil v ústraní ve svém zámečku v Krupce u Teplic, kde v roce 1929 zemřel. Je pohřben na teplickém hřbitově a jeho hrob je ve výborném stavu. Stará se o něj totiž rakouský hasičský svaz Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband.

Das heutige Jubiläum der Woche gehört einem Mann, der sich in die Geschichte der Feuerwehr in den Böhmischen Ländern und Österreich einschrieb: Reginald Czermack. Czermack wurde am 4. März 1847 in Prag geboren. Nach dem Studiumabschluss am Gymnasiums und Handelsakademie zog er nach Teplitz um dort eine Verkaufsstelle von Feuerwehrausrüstungen der amerikanischen Firma Douglas zu eröffnen. Später hat Czermack eine Werkstatt für Feuerwehrfahrzeuge gegründet, die sich zu einer großen Fabrik entwickelte. In der wurden neben Feuerspritzen auch Sanitätswagen, Schläuche, Pumpen und weitere Feuerwehrtechnik hergestellt. Die Erzeugnisse Czermacks bekamen mehrere Fachauszeichnungen. Seine patentierte Feuerspritze mit Saugeinrichtung bekam sogar einen Staatspreis. Die sehr erfolgreiche Fabrik trug den Namen: „K.u.k. priv. Feuerspritzen-Pumpen-und Maschinen-Fabrik Reginald Czermack Teplitz in Böhmen“.

Reginald Czermack

Czermack engagierte sich sehr stark bei den Gründungen der Organisationen der freiwilligen Feuerwehr. Er war Mitbegründer des „Feuerwehr-Landes-Central-Verbandes für Böhmen“ und der „Internationalen Vereinigung des Feuerwehr- und Rettungswesens“. Im Jahre 1889 wurde Czermack zum Präsidenten des „Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes“ gewählt.

Reginald Czermack war gleichzeitig ein begeisterter Wanderer und Alpinist. In Teplitz gründete er eine Sektion des „Deutschen Alpenvereins“. Für Bedürfnisse des Vereins ließ er in den Stubaier Alpen die „Teplitzer Hütte“ bauen. Er setzte sich auch für den Bau des meteorologischen Observatoriums an dem „Milleschauer“, auch „Donnersberg“ genannt, ein. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in Abgeschiedenheit auf seinem Schlösschen in Graupen bei Teplitz, wo er im Jahre 1929 verstarb. Czermack ist auf dem Teplitzer Friedhof begraben. Sein Grab ist in einem sehr guten Zustand, weil sich um ihn der „Österreichische Bundesfeuerwehrverband“ kümmert.

Spustit audio