Příběhy z kalendáře - Zapálení radnice v Novém Městě pod Smrkem

31. březen 2011
Příběhy z kalendáře

Dnes si připomeneme událost poválečných dějin Nového Města pod Smrkem - požár tamní historické radnice z března roku 1948.

Nové Město pod Smrkem leží ve Frýdlantském výběžku, v oblasti dříve osídlené německým obyvatelstvem. Sídla budovaná v Sudetech, a na Frýdlantsku obzvlášť, mají úplně jinou strukturu, než obce ve vnitrozemí, vznikala totiž postupnou kolonizací a udílením práv k pobytu a hospodaření německým přistěhovalcům.V důsledku této pozvolné kolonizační politiky jsou sudetské obce často dlouhými průjezdními osadami podél hlavní stezky. Často chybí centrum a vsi se zdají být nekonečnými.

Dobrým příkladem je nedaleká Raspenava, která patří svými skoro deseti kilometry k nejdelším obcím České republiky. Urbanistickou výjimku tohoto kraje tvoří Nové Město pod Smrkem. Narozdíl od okolních obcí má centrum a pravidelnou, téměř geometricky přesnou strukturu ulic. V centru je hlavní náměstí, na němž stála i námi zmiňovaná radnice. Pravidelný ráz městu vtiskla krátká a plánovaná doba jeho vzniku, nedlouho poté, co byla v jeho okolí objevena naleziště rud barevných kovů.

Město založil Melchior z Redernu, a vzápětí po svém založení získalo město i svou radnici. Ta původní byla dřevěná a nedlouho po svém postavení vyhořela. Později byla radniční budova opatřena kamennou podezdívkou a hrázděným patrem, vystřídaným v 19. století standardní vyzdívkou. Mansardová střecha byla vyměněna za střechu pyramidového tvaru ukončenou osmibokou věžičkou. V budově Radnice bylo nejen sídlo městských radních, ale v přízemí byl oblíbený výčep příznačného názvu Radniční sklep. Svého času poblíž radnice v nedaleké zbrojnici úřadovali i hasiči. Ti se později odstěhovali. Stejně tak o sto let později sídlo národního výboru, přesídlivšího do budovy bývalého soudu.

Hasiči se ale na místo vrátili, a to za pohnutých okolností noci ze soboty na neděli 31. března roku 1948. Budova radnice tu noc plála jasným ohněm, který ohrožoval i okolní domy na náměstí. Požár byl údajně založen úmyslně a hasiči prý přijeli proto, aby se oheň nerozšířil na okolní domy. Žár byl prý tu noc tak silný, že v oknech okolních domů popraskaly okenní tabulky a vyletující jiskry a hořící dokumenty ohrožovaly řadu sousedních domů. Koho ohrožoval objekt staré radnice a tiskoviny v něm uložené, či zda šlo jen o divokou urbanistickou politiku poúnorových časů, zůstává dodnes tajemstvím neklidného 20. století.

autor: David Hamr
Spustit audio