Příběhy z kalendáře - Vojtěch Kopic

1. duben 2011
Příběhy z kalendáře

Svatého Václava, Jánošíka, kněžnu Libuši, ty všechny můžete potkat pohromadě na překvapivém místě - v Českém ráji v sousedství tzv. Kopicova statku, či jinak řečeno na Jirošově rychtě. Výročí narození autora svérázných kamenných plastik si připomínáme právě dnes.

Narodil se 1. dubna roku 1909. Vojtěch Kopic je jeho jméno. Kopic byl původem z Havlíčkobrodska, záhy však, ve svých osmi letech, osiřel a vyrůstal pak u příbuzných v Turnově. A na Kopicův statek, dříve Jirošovu rychtu, se přiženil.

Do paměti zdejší krajiny a okolí statku se zapsal nesmazatelně svým originálním sochařským dílem. Na statku žil od svých tři a dvaceti let až do smrti a od čtyřicátých let až do konce svého dlouhého a dobrodružného života zdobil přilehlé skály svými originálními autorskými díly.

Vojtěch Kopic byl osobou v mnoha ohledech výjimečnou. Nejen tím, že do skal v Českém ráji vytesal několik desítek postav inspirovaných českými a církevními dějinami, jako samouk se například naučil hrát na harmonium a po řadu let pak hrával na bohoslužbách v kaplích na Valdštejně a na Hrubé skále.

Navzdory riziku závalu si vykopal sám a s omezenými prostředky u statku studnu, aby tak nemusel s rodinou nosit vodu pro usedlost až na Kacanově. Obětavost a osobní statečnost však projevil především za války, kdy ve skalní sluji ukrýval čtyři uprchlíky z pochodu smrti a vystavil tak nejen sebe, ale i rodinu, žijící na samotě v srdci Českého ráje, nesmírnému riziku .

Samota, kde s rodinou žil, leží na katastrálním území Kacanov, napůl cesty mezi Hrubou skálou a Valdštejnem a je zajímavá sama o sobě. Jde o zachovalou památku reprezentující pojizerskou lidovou architekturu. Spolu s nedalekým Dlaskovým statkem v Dolánkách patří ke klenotům lidové architektury. Nádherné okolí, selské průčelí stavby ozdobené barokní sochou sv. Jiří je výborným tipem na jarní výlet. Tak šťastnou cestu!

autor: David Hamr
Spustit audio