Před půl rokem začal v Českém Švýcarsku velký požár. Jeho následky likviduje správa národního parku stále

23. leden 2023 10:38

Přesně před půl rokem se v národním parku České Švýcarsko rozhořel nejničivější požár v historii tohoto chráněného území. S následky ohně bojuje Správa parku dodnes – několik cest včetně soutěsek řeky Kamenice ve Hřensku je stále uzavřených.

Správa parku nejprve zajistila bezpečný průjezd silnicí ze Hřenska na Mezní Louku, která byla po dobu požáru uzavřený. Otevřená už je jedna ze dvou přístupových cest na Pravčickou bránu – od Tří Pramenů. Průchozí je i cesta zvaná Mlýnská – ze Hřenska do obce Mezná.

Správa parku se také pustila do obhlídky a zajištění ocelových sítí, které chrání Hřensko před padajícími kameny, v těchto dnech posuzují odborníci i stav stromů a skal nad přístupovými stezkami do soutěsek řeky Kamenice, kde provozuje obec Hřensko plavbu na lodičkách.

Některé cesty v národním parku jsou stále uzavřené

V oblasti, kterou zasáhl požár, což je asi 15 procent rozlohy celého chráněného území, je uzavřená jen Gabrielina stezka, která spojuje Mezní Louku s Pravčickou bránou, dlouhá asi šest kilometrů. Podél ní už zkontrolovali pracovníci správy parku 6500 stromů. Část z nich je ale nebezpečná a bude je potřeba pokácet a odvozit, což bude nějakou dobu trvat.

Park teď hledá nějakou alternativní cestu, která by mohla Gabrielinu stezku nahradit. Podle vyjádření mluvčího správy parku Tomáše Salova bude možné v sezoně otevřít cestu do Divoké soutěsky od Hájenek a Mezné.

V případě Edmundovy soutěsky je ale situace složitější – z průzkumu vyplývá, že tam bude nad cestou i plavební dráhou potřeba větší zásah, je tam hodně nebezpečných stromů a uvolněných kamenů a zatím není možné přesně říci, zda bude cesta do Edmundovy soutěsky pro turisty bezpečná už na začátku sezony.

Policie vyšetřuje požár jako obecné ohrožení, k jeho vzniku a šíření požáru v národním parku České Švýcarsko už se vyjádřili vědci a také hasiči vydali závěrečnou zprávu k celému zásahu.

Podle vědců může za požár v Českém Švýcarsku několik souvisejících faktorů

Podle vědecké analýzy, kterou zveřejnilo ministerstvo životního prostředí, může za tak velký požár a jeho rychlé šíření především sucho, vysoká rychlost větru a teplota vzduchu první tři dny požáru.

Ze studie také vyplynulo, že oheň se rychleji šířil přes takzvané holiny – vědci tedy potvrdili, že za šíření ohně nemohou nevytěžené kůrovcové souše, které správa parku v lesích ponechala. To jí totiž vyčítali někteří starostové z postižené oblasti.

Hasiči nicméně parku vytýkali špatně průjezdné cesty a nedostatek zdrojů vody na hašení. Správa parku už začala pracovat na protipožárních opatřeních – zejména kolem obydlených oblastí, kde kácí stromy, aby z nich případný oheň nemohl přeskočit na lidská obydlí.

Několik obcí kolem chráněné oblasti se na jaře chystá stavět nebo budovat protipožární nádrže, třeba obec Janov nad Hřenskem nebo Krásná Lípa.

Na likvidaci požáru v Českém Švýcarsku se podílelo celkově 6000 hasičů, uhašení ohně na celkových 1060 hektarech jim trvalo 20 dnů a z postižené oblasti bylo nutné evakuovat obyvatele několika obcí, v Mezné navíc shořely tři domy.

Spustit audio

Související