Pošta na radnici

18. listopad 2002
Zprávy

Stále více písemností přichází některým obyvatelům Děčína na adresu tamní radnice. Jde o více než stovku lidi, které ale poštovní doručovatelka v sídle městského úřadu nikdy nezastihne. Paradoxní situaci s bydlením na radnici umožňuje zákon o evidenci obyvatel. Mnozí lidé byli totiž dříve hlášeni například v domech, ke kterým neměli žádný vlastnický či nájemní vztah.

Pokud noví majitelé těchto objektů požádají o zrušení de fakto neexistujících trvalých pobytů, radnice tak učiní. Lidem s neznámým místem pobytu pak automaticky přidělí adresu ohlašovny. Na ní často dochází nejrůznější korespondence adresátům, kteří sice na radnici jakoby úředně bydlí, ale málokdo si tam došlou poštu přijde vyzvednout. Běžné písemnosti ohlašovna zatím archivuje. Nepřijímá ale žádné doporučené zásilky. Ty se vracejí odesílatelům s poznámkou, že adresát není na dané adrese k zastižení.

autor: Josef Suk
Spustit audio