Pošlete své děti vyzkoušet si novinařinu na Mediální tábor v Českém rozhlase Sever

21. září 2016

Ústecká redakce i zahrada Českého rozhlasu Sever budou koncem října k dispozici dětem. Na červencový příměstský mediální tábor navazuje během podzimních prázdnin další. Děti si opět zkusí práci novinářů – jejich hlavním tématem bude tentokrát město Ústí nad Labem.

V létě si děti například vytvořily vlastní televizi, učily se psát novinové články, moderovat i nahrávat rozhovory. Seznámily se s prací policie a také navštívily knihovnu.

„Podzimní mediatábor bude více odpočinkový,“ vysvětluje organizátor tábora Martin Dušek a pokračuje: „Zaměříme se na soutěž s názvem Ústí, moje město.“

Děti budou mít příležitost popovídat si s nějakou osobností, která Ústí dobře zná. Pak vytvoří plakát, vyjadřující, jak právě oni Ústí vidí. V rozhlasovém studiu pak na stejné téma vytvoří zvukovou nahrávku, může to být formou zpráv, pohádky nebo i příběhu.

Podzimní Mediatábor v Českém rozhlase Sever

Dalším velkým lákadlem pro děti je opět možnost přespat v sídle rozhlasu, tzv. Wolfrumově vile, a to dvě noci. Podrobné informace najdete na webu mediatábora.

Podzimní prázdniny mohou tedy děti strávit na ústeckém příměstském mediálním táboře ‒ od 26. do 29. října 2016.

Spustit audio