O správném třídění odpadu s mluvčí společnosti EKO-KOM

Ptejte se i vy na to, co vás zajímá - telefonní linka při vysílání má číslo 475 212 212, na email můžete psát už teď - má adresu host@sever.rozhlas.cz. Moderuje Eva Bucharová.

Dozvíte se například, jak můžeme sami ovlivnit množství vyprodukovaného odpadu – třeba správným výběrem obalů při nákupech a rozhodnutím, v čem si nákup domů přineseme.

Proč nejsou běžně lidem k dispozici kontejnery na bioodpad nebo na elektroodpad a jak se dál zpracovává vytříděný odpad? I to se dozvíte v audiozáznamu celého rozhovoru.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...